Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Alle producten

Hieronder zijn alle beschikbare producten zichtbaar.

Producten

Naam
Aangifte doen van overlijden
Aanmelden proef GFE-afval scheiden
Aansprakelijkheid gemeente Oss
Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS) aanvragen
Achternaam voor uw kind kiezen
Adresonderzoek aanvragen
Afspraak maken
Afvalcontainer niet geleegd
Afvalcontainers aanvragen en omwisselen
Afval inleveren en storten bij het Duurzaamheidsplein Oss
Afvalkalender bekijken
Afvalstoffenheffing betalen
Afvalwater lozen op riolering, vergunning
Afwijken van het bestemmingsplan
Akte burgerlijke stand aanvragen (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) DigiD logo.
Alarm
Alcohol schenken en verkopen
Alcohol verkopen in supermarkt of snackbar
Alcoholwetvergunning aanvragen (bv. café, restaurant)
Andere achternaam gebruiken DigiD logo.
Antireclamesticker ophalen
Archief van de gemeente
Asbest verwijderen
As verstrooien
Automatische incasso voor gemeentebelastingen
Ballonnen oplaten
Basisregistratie adressen en gebouwen inzien
Basisregistratie ondergrond
Bedragen bijstandsuitkering
Bedrijfsafval inzameling
Begrafenis of crematie uitstellen
Begraven op gemeentelijke begraafplaats
Besluit bodemkwaliteit
Bestemmingsplan informatie inzien
Bestemmingsplan wijzigen
Betaaldatums bijstandsuitkering
Betalen van de kinderopvang
Betalingsregeling voor gemeentebelastingen
Beveiligingslek of datalek melden
Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita DigiD logo.
Bewoners beheren buurt DigiD logo.
Bezwaarschrift indienen
Bibliotheek
Bibob-onderzoek
Bijen houden
Bijstand en huisbezoek
Bijstand en inkomsten (vrijlating)
Bijstand en vrijwilligerswerk
Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatie door
Bijstand, samenwonen
Bijstand, sollicitatieplicht
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijstand verlagen door gemeente
Bijstand voor jongeren aanvragen
Bijstand voor zelfstandigen aanvragen
Bijzondere begraafplaats
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere boom, aanmelden
Binnenmarkt DigiD logo.
Blijverslening, lening voor woningaanpassing
Bodeminformatie opvragen
Bodemonderzoek aanvragen
Bomen kappen
Bossen en natuurgebieden
Bouw en verbouw, welstandsbeleid
Bouwgrond aanvragen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Bouwstoffen melden
Bouwwerk, gereed melding
Brandveilig gebruik van gebouwen
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Bronneringswater lozen, vergunning
Buitenlandse akte in Nederland registreren
Buitenlandse kinderen adopteren
Buitenlands rijbewijs omwisselen
Buitenspeeldag 2023
Burgerinitiatief indienen
Burgerservicenummer
Buurthuis, Kantine, vergunning - paracommercieel horecabedrijf
Campagne voeren voor verkiezingen
Caravan parkeren op openbare weg
Ceremonie bij naturalisatie
Coffeeshop openen
Collecte, inzamelactie
Compostvaten kopen
Containerpas aanvragen
Demonstratie/Betoging
DigiD aanvragen
Dinercheque voor het vinden van een betaalde baan
Discriminatie melden
Dode dieren melden
Doelgroepregister, aanmelden
Driehoeksborden/reclameborden plaatsen DigiD logo.
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Echtscheiding melden
Een kind erkennen en naam kiezen
Eenvoudige bodemverontreinigingen melden
Eerste inschrijving in Nederland
Eerste rijbewijs aanvragen
eHerkenning aanvragen
Energietoeslag 2023
Erkenning en de Nederlandse nationaliteit
Evenementenkalender
Evenement organiseren, vergunning DigiD logo.
Fietsenstalling
Fietsontheffing in het voetgangersgebied aanvragen
Flexmarkt
Frituurvet inleveren
Garant staan voor bezoek uit het buitenland
Geboorteaangifte doen
Gebruik openbare ruimte (plaatsen steiger, container etc.) DigiD logo.
Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen of wijzigen
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen DigiD logo.
Geldlening voor energiebesparing sportaccommodaties, aanvragen
Geluidsapparatuur in horecabedrijven
Geluidsapparatuur op straat gebruiken
Gemeentegrond gebruiken voor agrarische activiteiten
Gemeentelijke onderscheiding
Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw DigiD logo.
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Geslacht op geboorteakte wijzigen
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevels reinigen
Gevelverbetering, subsidie aanvragen
Gevonden of verloren voorwerpen melden
Gladheidsbestrijding
Glas inleveren
Gokautomaat plaatsen
Graffiti melden en verwijderen
Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente
Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan
Grafsteen plaatsen
Gratis standplaats voor goede doelen
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
Groot voertuig op de weg parkeren
Handtekening laten legaliseren
Haven Oss melden en informatie
Herbegraven of alsnog cremeren
Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen
Heronderzoek bijstandsuitkering
Hulpdiensten voor dieren
Identiteitskaart aanvragen
Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen
Inburgeringscontactformulier DigiD logo.
Incidentele festiviteit organiseren
Incidentele standplaats DigiD logo.
Indicatie beschut werk aanvragen
Individuele inkomenstoeslag aanvragen
Informatieaanvraag Wet open overheid (Woo)
Informatie of melding over onkruidbestrijding
Inkomensgrenzen financiële regelingen
Inrit over water aanleggen
Inrit, uitweg - vergunning
Intaketafel - intake nieuwe bouwinitiatieven
Inzien beelden bodycam
IOAW aanvragen
Jagen op wild
Jobcoaching
Kabels en leidingen aanleggen
Kadastrale gegevens opvragen
Kamerverhuur
Kamperen in het wild
Kandidaat stellen voor Tweede Kamerverkiezingen
Kienen/Bingo
Kinderopvang starten
Klacht Milieu
Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)
Klein chemisch afval huishoudens
Klein evenement, melding
Kleine windturbines
Koninklijke Erepenning aanvragen
Koninklijke onderscheiding
Koninklijke onderscheidingen, toekenning
Koopzondagen
Kopen (snipper)groen DigiD logo.
Kopie van de aanslag gemeentebelastingen
Korte termijnverpachting agrarische grond
Kostendelersnorm
Kringloopbedrijf Oss
Kwijtschelding belastingen en heffingen
Landelijke Buitenspeeldag
Leegstandwet (tijdelijke verhuur woning) DigiD logo.
Leerwerkloket
Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen
Loonkostensubsidie
Loterij organiseren DigiD logo.
Luiers en incontinentiemateriaal inleveren
Marktstandplaats aanvragen
Materialen van gemeente, huur DigiD logo.
Meedoen is belangrijk
Melding activiteitenbesluit
Melding openbare ruimte DigiD logo.
Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Meld misdaad anoniem
Milieuklachten, melding
Mobiel puinbreken, melding DigiD logo.
Monument, aanwijzing
Monumentale boom kappen, vergunning
Monument, subsidie aanvragen
Monument, verbouwen of slopen
Nachtregister aanvragen
Nationale ombudsman
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Nieuwe straatnaam doorgeven
Objectinformatie, verzoek om DigiD logo.
Omgevingsvergunning op een andere naam zetten
Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Omzettingsvergunning
Ondergrondse containers
Ondersteuningsverklaring afleggen voor verkiezingen
Ongedierte bestrijden
Onroerendezaakbelasting betalen (bedrijfspand)
Onroerendezaakbelasting betalen (woning)
Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport
Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen
Opkoopbescherming, verhuurvergunning
Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen
Osje van Verdienste
Ouderlijk gezag aanvragen
Oud papier en karton
Pand als woning gebruiken, vergunning
Parkeerboete/-bon
Parkeergarage Bergoss, Oostwal-Oost en Jurgensplein, abonnement
Parkeertarieven en belparkeren in Oss
Parkeervergunning voor bedrijven Oss
Parkeervergunning voor bewoners Oss
Parkeervergunning voor bewoners Ravenstein
Parkeervergunning voor bezoekers Oss en Ravenstein
Pasfoto, richtlijnen
Paspoort aanvragen
Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen
Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen
Persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen
Planschade DigiD logo.
Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD)
Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen
Precariobelasting betalen
Predikaat Hofleverancier / Predikaat Koninklijk
Privefeest
Rampenbestrijdingsplan opstellen
Reclamebelasting
Reclamemateriaal verspreiden
Reclame plaatsen, vergunning
Recreatie-inrichting exploiteren
Regenwater en afvalwater apart afvoeren
Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind
Reizen met kinderen
Restafval
Rijbewijs categorie uitbreiden
Rijbewijs gezondheidsverklaring aanvragen
Rijbewijs kwijt of gestolen
Rijbewijs verlengen
Rioolaansluiting aanvragen DigiD logo.
Rioolheffing
Rioolklacht melden
Schoolkosten, bijdrage
Slopen van pand of woning, melding
Sluitingstijden horeca, vergunning
Snoeiafval wegbrengen of laten ophalen
Spandoek ophangen
Sporthal, sportzaal, gymzaal of een tennisbaan reserveren
Standplaatsvergunning aanvragen DigiD logo.
Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen
Stimuleringslening Duurzaamheid DigiD logo.
Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren
Straatartiest, straatmuzikant
Studietoeslag aanvragen
Subsidie aanvragen verenigingen
Subsidie Cultuurfonds Professionele kunst aanvragen
Subsidie evenement
Subsidie stimuleringsregeling wonen in het centrum
Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen
Taaleis
Textielinzameling
Tijdelijke parkeerontheffing aanvragen
Tijdelijk schenken alcohol, ontheffing artikel 35
Toeristenbelasting betalen (gasten)
Toeristenbelasting betalen (ondernemers)
Trouwen en Geregistreerd Partnerschap
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen
Uitbreiding dienstverlening bedrijf
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
Uitstalling plaatsen bij een winkel DigiD logo.
Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen DigiD logo.
Vaartuig afmeren
Vakantie doorgeven aan de gemeente
Veel of zeldzame dieren houden
Venten, diensten verlenen
Verblijfsvergunning aanvragen
Verdachte situatie melden
Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek
Vergoeding onderhoud bijzondere boom, aanvragen DigiD logo.
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizen binnen Nederland DigiD logo.
Verhuizing bedrijf naar Oss
Verkeersregelaar bij evenementen
Verklaring omtrent gedrag aanvragen
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Verpachting landbouwgronden, inschrijven DigiD logo.
Vertrekken uit Nederland (emigreren) DigiD logo.
Vervangende stempas
Verzilverlening, lening voor woningaanpassing
Verzoek burgerinitiatief DigiD logo.
Vliegen met een drone
Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen
Voertuig parkeren in autovrije zone
Voetprint
Volkstuin huren
Volwasseneducatie
Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters
Voornaam of achternaam wijzigen
Voornaam wijzigen
Voorschot op bijstandsuitkering
Vragen over jeugd en gezin
Vrijwilligersverzekering, gratis
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk opslaan of verkopen
Waarmerken kopie
Watervergunning aanvragen
Wijziging melden van een bijzondere, beschermde of monumentale boom DigiD logo.
Windmolen(park) bouwen
Woning als tweede woning gebruiken
Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen
Woning voor andere doeleinden gebruiken
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Zienswijze indienen
Zwerfafval melden of opruimen
Zwerfdieren afgeven of melden

U ziet alleen producten binnen de gemeente. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar producten binnen alle overheden.