Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Intaketafel - intake nieuwe bouwinitiatieven

Omschrijving

Let op

 

 

Heeft u (ver)bouwplannen? Of andere plannen die niet passen in het bestemmingsplan (of omgevingsplan na invoering van de Omgevingswet)? Dan is het fijn om snel te weten  of de gemeente wil meewerken aan uw plan en aanwijzing of afwijking van het bestemmingsplan.

Hiervoor is de Intaketafel opgericht. De Intaketafel is een oplossing om de nieuwe wijze van vergunningverlening voor complexe (bouw)initiatieven mogelijk te maken. U beschrijft uw plan en dient dit in. De Intaketafel heeft een adviserende rol. Er worden wekelijks initiatieven besproken door meerdere specialisten van de gemeente. Zij bekijken of uw plan past, maastschappelijk haabaar én wenselijk is. Er worden geen officiële besluiten genomen.

Gaat u een kleine verbouwing doen aan uw huis, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Kijk dan bij Vergunningsvrij bouwen en verbouwen.

 

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in.

Heeft u (ver)bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan verandert er iets voor u. We kennen na 1 januari 2024 geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Dit kan nu al gevolgen hebben voor lopende en nieuwe ruimtelijke (ver)bouwplannen of andere plannen die niet passen in het bestemmingsplan. Heeft u vragen over deze verandering?  Lees dan de informatie over deze veranderingen. Nieuwe aanvragen voor het Buitengebied zijn niet meer haalbaar wegge de langere doorlooptijd. Daarom worden deze plannen niet meer opgepakt volgense de Wro. de initiatiefnemer wordt geinformeerd.  Heeft u nog vragen?  Neem dan contact op met mevrouw E. Broeksteegt (regisseur Ruimtelijk Ontwikkeling),via  telefoonnummer  14 0412.

 

bouwplannen , vooroverleg , ruimtelijke ontwikkeling , indienen bouwaanvraag , bouwmogelijkheden , intake tafel , bouw initiatief , mogelijkheden stuk grond , voorleggen bouwplannen , principe-verzoek , principeverzoek

Wat moet u doen?

U kunt uw initiatief aanmelden voor de intaketafel. U gebruikt hiervoor het intakeformulier en stuurt dit samen met de aanvullende gegevens naar baliebml@oss.nl.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het voorleggen van uw initiatief. Afhankelijk van de procedure die u moet volgen kunnen er echter kosten ontstaan. Hierover wordt u dan vooraf geïnformeerd.

Meer informatie