Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Omschrijving

Soms heeft u geen vergunning nodig om te bouwen. Bijvoorbeeld bij;

  • het plaatsen van een afscheiding tussen balkons of dakterrassen.
  • het¬†plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
  • en bij het realiseren van aan- of bijgebouwen bij een woning.

Kijk hiervoor op het Omgevingsloket. Hier kunt u een vergunningencheck doen. 

Vooroverleg

Heeft u wel een vergunning nodig maar wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een vooroverleg indienen. Wij ontvangen dan graag een tekening met een duidelijke situatietekening en een plattegrond met de bestaande en nieuwe situatie. Dit kunt u samen met het intakeformulier indienen bij baliebml@oss.nl. De regisseur van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving neemt u verzoek in behandeling en zal u verder informeren.

Heeft u een complex initiatief dan zal dit worden voorgelegd bij de intaketafel.

Bij bouw- of verbouwingsplannen aan monumenten of panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

dakkapel , verbouwen , vergunningsvrij bouwen , vastgoed , omgevingsvergunning , verbouwing zonder vergunning , bouwvergunning nodig , verbouw zonder vergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Het indienen van een vooroverleg is gratis. Wanneer u een vergunning nodig heeft moet u leges betalen. Deze worden gebaseerd op o.a. de bouwkosten van het bouwwerk.

Meer informatie

Wetten en regels