Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Discriminatie melden

Omschrijving

Bent u inwoner van Oss? En hebt u een klacht of melding van discriminatie? Dan kunt u die bij Radar indienen. Radar is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. U kunt bij Radar terecht als u in aanraking bent gekomen met discriminatie of hier getuige van bent geweest.
De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van: huidkleur/afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en chronische ziekte/handicap.

Wat moet u doen?

Wilt u een klacht indienen?

Uw klacht of melding van discriminatie wordt door de medewerkers van Radar geregistreerd. Indien nodig, krijgt u van hen advies of ondersteuning bij het nemen van verdere stappen tegen de door u ervaren discriminatie.

Hebt u nog vragen?

Radar

Bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie