Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Besluit bodemkwaliteit

Omschrijving

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het voorkomen van vervuiling van de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater. Deze vervuiling kan ontstaan door het niet goed gebruiken van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Deze stoffen worden namelijk vaak gebruikt bij woningbouw of de aanleg van wegen. Ook wordt met dit Besluit het hergebruik van grondstoffen aangemoedigd, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen.

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem. Deze regels gelden voor alle toepassingen in Nederland. Ook staan daarin de kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden. Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? Dan moet u dit vooraf melden. 

Waar vindt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit?

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u meer informatie vinden over het Besluit bodemkwaliteit en kunt u nalezen aan welke regels u zich moet houden. U vindt hier ook een overzicht van de landelijke normen. Verder hebben wij voor de toepassing van grond ook eigen toepassingsnormen (maatwerk) opgesteld. Alle toepassingsnormen, de randvoorwaarden en de werkwijze voor de toepassing van grond zijn opgenomen in ons Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten. Hieraan moet u zich ook houden. 

Hebt u advies nodig over de toepassing in uw project of locatie? Dan kunt u terecht bij een milieukundig adviesbureau. Een milieukundig adviesbureau is op de hoogte van de regelgeving en kan u advies op maat geven. Ook voor onderzoeken kunt u bij zo’n bureau terecht.

grond , schone grond , baggerspecie

Wat moet u doen?

U moet een melding doen als u:

  • meer dan 50 m3 grond of bagger op of in de bodem gaat toepassen
  • bouwstoffen op of in de bodem gaat toepassen

Hierop zijn een paar uitzonderingen. Of uw werkzaamheden onderdeze uitzonderingen vallen kunt u vinden op de site van Rijkswaterstaat, Besluit bodemkwaliteit.  

Hoe meldt u een toepassing Besluit bodemkwaliteit?

U moet een toepassing melden via het meldpunt bodemkwaliteit. U kunt kiezen of u de melding digitaal of schriftelijk wilt inleveren. Als u de melding digitaal wilt inleveren dan heeft u hiervoor een account nodig. Een account kunt u direct aanvragen via deze website.

Papieren formulieren kunt u downloaden op dezelfde website. Voor grond en baggerspecie kunt u de formulieren onder het kopje 'aanvragen' vinden. U moet u de melding samen met de verplichte bijlagen naar ons opsturen.

Omgevingsvergunning

In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren en de voorschriften uit het bestemmingsplan, beheersverordening, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit of een exploitatieplan. Bij de volgende werkzaamheden kan een omgevingsvergunning nodig zijn:

  • het ophogen of afgraven van een stuk grond
  • een watergang dempen op aanleggen
  • het leggen van (buis)leidingen of drainage
  • het aanbrengen van verhardingen
  • of het scheuren van grasland

Als u wilt weten of de voorschriften in het bestemmingsplan aangeven dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan kunt u dit lezen op Ruimtelijke Plannen. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen op omgevingsloket.nl.

Wat kost het?

Een melding Besluit bodemkwaliteit is kosteloos. Aan benodigde onderzoeken zijn wel kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

U moet de melding minimaal 5 werkdagen voordat u start met de grondwerkzaamheden indienen. Dit geldt voor het toepassen van grond en bagger. Als u bouwstoffen gaat toepassen moet u dat minimaal 4 weken vooraf melden.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.