Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bodeminformatie opvragen

Omschrijving

Wilt u weten of er in een bepaald gebied ooit bodemonderzoek is gedaan? Of wat de bodemkwaliteit van een bepaald gebied is? Deze informatie kunt u vinden op vier informatiebronnen:

  • bodemkwaliteitskaart
  • bodemloket voor Noord-Brabant
  • bodemgegevens van de ondergrond
  • gegevens over warmte/koude opslagsystemen (WKO)

Bodemkwaliteitskaart

Hier geven we de gemiddelde grondkwaliteit van een gebied aan. Verontreinigde locaties staan niet op de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaarten zijn onderverdeeld in:

Bent u op zoek naar hoe deze kaarten tot stand zijn gekomen kijk dan in de nota bodembeheer en de notitie met gebiedsspecifiek beleid voor DDT. De bodemkwaliteitskaart is niet geldig voor PFAS. Voor PFAS is in de gemeente Oss de handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie van de Brabantse omgevingsdiensten vastgesteld. De waarden in deze handreiking gelden voor gemeente Oss. Op 2 juli 2020 is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie geactualiseerd. Kijk op de website van de rijksoverheid wat dit betekend. Actuele informatie, inclusief vragen en antwoorden is te vinden bij het RIVM.

Bodemloket

Hier vindt u de resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken en (voormalige) bedrijfsactiviteiten. De bodeminformatie ontvangt u kosteloos in een PDF document per e-mail. Dit heet een omgevingsrapportage.

Bodemgegevens ondergrond

Hier vindt u informatie van de ondergrond zoals diepe boringen en sonderingen. De informatie is voor iedereen beschikbaar en zonder kosten.

Warmte/koude opslag (WKO)

De informatie hierover bestaat uit een kaart met gegevens die belangrijk zijn om te weten wanneer u een systeem voor warmte/koude opslag in de grond of het grondwater wilt aanleggen. Bijvoorbeeld of er al een WKO systeem in de buurt ligt. Deze gegevens zijn voor iedereen beschikbaar zonder kosten.

Overige informatie

Wilt u ook nog informatie over archeologie en niet gesprongen explosieven of bent u op zoek naar een specifiek onderzoeksrapport. Deze kunt u hier opvragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

bkk oss , bodem informatie , bodem onderzoeken , bodem vervuild , bodeminformatie , bodemkwaliteit , bodemkwaliteitskaart , bodemonderzoek , bodemverontreiniging , bodemvervuiling , controle van de grond op milieuvervuiling , ddt , nota bodembeheer , omgevingsvergunning bodem , omgevingsvergunning voor het milieu , pfas , toestemming voor bodemonderzoek , vastgoed , verontreiniging

Meer informatie

Wetten en regels