Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bodeminformatie opvragen

Omschrijving

Wilt u weten of er in een bepaald gebied ooit bodemonderzoek is gedaan? Of wat de bodemkwaliteit van een bepaald gebied is? Deze informatie kunt u vinden op vier informatiebronnen:

  • bodemkwaliteitskaart
  • bodemloket voor Noord-Brabant
  • bodemgegevens van de ondergrond
  • gegevens over warmte/koude opslagsystemen (WKO)

Bodemkwaliteitskaart

Hier geven we de gemiddelde grondkwaliteit van een gebied aan. Verontreinigde locaties staan niet op de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaarten zijn onderverdeeld in:

Bent u op zoek naar hoe deze kaarten tot stand zijn gekomen kijk dan in de nota bodembeheer en de notitie met gebiedsspecifiek beleid voor DDT. De bodemkwaliteitskaart is niet geldig voor PFAS. Landelijk is op 2 juli 2020 het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie geactualiseerd. Kijk op de website van de rijksoverheid wat dit betekent. Actuele informatie, inclusief vragen en antwoorden is te vinden bij het RIVM. In de gemeente Oss is op 8 juli 2021 de bodemkwaliteitskaart PFAS en de bijhorende nota bodembeheer PFAS van de Brabantse omgevingsdiensten vastgesteld. De kaarten en toepassingswaarden uit deze documenten gelden voor gemeente Oss.

Bodemloket

Hier vindt u de resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken en (voormalige) bedrijfsactiviteiten. De bodeminformatie ontvangt u kosteloos in een PDF document per e-mail. Dit heet een omgevingsrapportage.

Bodemgegevens ondergrond

Hier vindt u informatie van de ondergrond zoals diepe boringen en sonderingen. Op deze website staan gegevens van TNO geologische dienst Nederland en van de basisregistratie ondergrond (BRO). De informatie is voor iedereen beschikbaar en zonder kosten.

Warmte/koude opslag (WKO)

De informatie hierover bestaat uit een kaart met gegevens die belangrijk zijn om te weten wanneer u een systeem voor warmte/koude opslag in de grond of het grondwater wilt aanleggen. Bijvoorbeeld of er al een WKO systeem in de buurt ligt. Deze gegevens zijn voor iedereen beschikbaar zonder kosten.

Overige informatie

Wilt u ook nog informatie over archeologie en niet gesprongen explosieven of bent u op zoek naar een specifiek onderzoeksrapport. Deze kunt u hier opvragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

controle van de grond op milieuvervuiling , bodemonderzoek , bodemverontreiniging , bodemkwaliteit , bodemkwaliteitskaart , verontreiniging , vastgoed , bodeminformatie , bodem informatie , bodemvervuiling , omgevingsvergunning voor het milieu , omgevingsvergunning bodem , bodem vervuild , bodem onderzoeken , toestemming voor bodemonderzoek , pfas , nota bodembeheer , bkk oss , ddt

Meer informatie

Wetten en regels