Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Objectinformatie, verzoek om

.Bij het opvragen van objectinformatie kunt u denken aan: 

  • kopieën van bouwtekeningen (digitaal of per post)
  • bestemmingsplangegevens
  • milieuvergunningen
  • bodeminformatie etc.

Informatie over bestemmingsplannen is openbaar en voor iedereen in te zien. U kunt deze informatie gratis krijgen. Ga naar de website van Ruimtelijke Plannen. Wilt u informatie van oude bestemmingsplannen. Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier objectinformatie.

Wat moet u doen?

Voor het opvragen van informatie gebruikt u het digitale formulier.

Online regelen

Termijn

5 werkdagen

Links naar meer informatie

archief bouwtekeningen , bestektekening , bestemmingsplaninformatie , bodemgegevens , bodeminformatie , bodemkwaliteit , bodemonderzoek , constructie gegevens , kadastrale gegevens , Milieuvergunning , olietank , ontwerp bestemmingsplan , opvragen bouwtekening , sonderingsrapporten , statische berekening

Voorwaarden

Gegevens van verleende vergunningen zijn openbaar en op te vragen.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunt u alleen inzien bij de afdeling Bouwen Milieu en leefomgeving. Hiervoor maakt u een afspraak.

Kosten

De kosten worden berekend volgens de legesverordening van onze gemeente:

  • € 13,25 voor een kopie van een (bouw-)tekening
  • € 0,20 voor een kopie op A4-formaat
  • € 6,13 per 10 minuten die worden besteed aan onderzoekskosten
  • € 10,20 voor kadastrale gegevens per perceel

Voorbeelden van onderzoekskosten zijn het bij elkaar brengen van gevraagde informatie, opvragen van tekeningen (archief), afdrukwerkzaamheden en het beoordelen van de bodemkwaliteit.