Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Objectinformatie, verzoek om

Omschrijving

.Bij het opvragen van objectinformatie kunt u denken aan: 

  • kopieën van bouwtekeningen (digitaal of per post)
  • bestemmingsplangegevens
  • milieuvergunningen
  • bodeminformatie etc.

Informatie over bestemmingsplannen is openbaar en voor iedereen in te zien. U kunt deze informatie gratis krijgen. Ga naar de website van Ruimtelijke Plannen. Wilt u informatie van oude bestemmingsplannen. Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier objectinformatie.

archief bouwtekeningen , bestektekening , bestemmingsplaninformatie , bodemgegevens , bodeminformatie , bodemkwaliteit , bodemonderzoek , constructie gegevens , kadastrale gegevens , Milieuvergunning , olietank , ontwerp bestemmingsplan , opvragen bouwtekening , sonderingsrapporten , statische berekening

Wat zijn de voorwaarden?

Gegevens van verleende vergunningen zijn openbaar en op te vragen.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunt u alleen inzien bij de afdeling Bouwen Milieu en leefomgeving. Hiervoor maakt u een afspraak.

Wat moet u doen?

Voor het opvragen van informatie gebruikt u het digitale formulier.

Wat kost het?

De kosten worden berekend volgens de legesverordening van onze gemeente:

  • € 13,25 voor een kopie van een (bouw-)tekening
  • € 0,20 voor een kopie op A4-formaat
  • € 6,13 per 10 minuten die worden besteed aan onderzoekskosten
  • € 10,20 voor kadastrale gegevens per perceel

Voorbeelden van onderzoekskosten zijn het bij elkaar brengen van gevraagde informatie, opvragen van tekeningen (archief), afdrukwerkzaamheden en het beoordelen van de bodemkwaliteit.

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen

Meer informatie