Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Objectinformatie, verzoek om

Omschrijving

Bij het opvragen van objectinformatie kunt u denken aan: 

  • bouwtekeningen van verleende vergunningen. Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn niet op te vragen maar wel in te zien. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken
  • milieuvergunningen
  • oude bestemmingsplannen die niet digitaal beschikbaar zijn op de website Ruimtelijkeplannen
  • bodeminformatie zoals specifieke onderzoeksrapporten, archeologische verwachting en informatie over explosieven. Alle andere informatie met betrekking tot bodemgegevens vraagt u op bij het Bodemloket (omgevingsrapportage).
archief bouwtekeningen , bestektekening , bestemmingsplaninformatie , bodemgegevens , bodeminformatie , bodemkwaliteit , bodemonderzoek , constructie gegevens , kadastrale gegevens , Milieuvergunning , olietank , ontwerp bestemmingsplan , opvragen bouwtekening , sonderingsrapporten , statische berekening

Wat moet u doen?

Wat kost het?

De kosten worden berekend volgens de Verordening leges van onze gemeente:

  • € 13,25 voor een kopie van een (bouw-)tekening
  • € 0,20 voor een kopie op A4-formaat
  • € 6,13 per 10 minuten die worden besteed aan onderzoekskosten
  • € 10,20 voor kadastrale gegevens per perceel

Hoe lang duurt het?

5 werkdagen

Meer informatie