Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Afvalstoffenheffing

Omschrijving

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Oss. Hebt u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke-en waterschapsbelastingen? Neem dan contact op met de BSOB.
 
aanslag voor afvalkosten , afval inzameling , belasting voor afval ophalen , gemeentelijke belasting , kosten voor het ophalen van huisvuil , Reinigingsheffingen , vergoeding voor het inzamelen en verwerken van huisvuil

Wat kost het?

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing voor 2019:

1x restafval 240 liter, 1x GFT 240 liter: € 253,20
1x restafval 240 liter, 1x GFT 140 liter: € 241,80
1x restafval 140 liter, 1x GFT 240 liter: € 198,60
1x restafval 140 liter, 1x GFT 140 liter: € 186,96


Verzamelcontainer bovengronds of ondergronds: € 195,96
Verzamelcontainer + 1 x 140 ltr groen: € 195,96
Verzamelcontainer + 1 x 240 ltr groen: € 207,48

 

Extra container 1 x 240 restafval: € 182,04
Extra container 1 x 140 restafval: € 140,64
Extra container 1 x 240 gft: € 60,36
Extra container 1 x 140 gft: € 46,32

 

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing bij de BSOB.