Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Omschrijving

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die minimaal drie jaar van een laag inkomen leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per twaalf maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na twaalf maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Hoe hoog is de toeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw situatie. In 2021 is de inkomenstoeslag voor een alleenstaande € 433,00, voor een alleenstaande ouder € 555,00 en voor gehuwden € 618,00.

Waar mag u de toeslag voor gebruiken?

U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft.

iit , bijstand , bijstandsuitkering , uitkering , extra inkomen , langdurigheidstoeslag

Wat zijn de voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag:

  • u leeft minimaal drie jaar van een laag inkomen
  • u bent tussen 21 en de AOW-leeftijd
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
  • uw vermogen is op bijstandsniveau. Dit betekent dat u geen vermogen/bezittingen hebt met een waarde van meer dan € 6.505,00 (alleenstaande) of € 13.010,00 (alleenstaande ouder, gehuwd, samenwonend).

Wat moet u doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. Dat doet u door een afspraak te maken met een consulent Inkomen via telefoonnummer 14 0412 (toets 2). U brengt het volgende mee naar het gesprek:

  • een geldig legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort of document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
  • bankpas van de bankrekening waarop de inkomenstoeslag gestort moet worden.

Tijdens uw gesprek met de consulent bespreekt u of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit zo, dan vult u samen het aanvraagformulier in.

Let op: Vraag individuele inkomenstoeslag op tijd aan, want dit krijgt u niet met terugwerkende kracht.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.