Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die minimaal drie jaar van een laag inkomen leven. Ook hebt u geen uitzicht op een hoger inkomen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per twaalf maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na twaalf maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Voorwaarden

Voor individuele inkomenstoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • u leeft minimaal drie jaar van een laag inkomen
  • u bent tussen 21 en 65 jaar
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
  • uw vermogen is op bijstandsniveau. Bekijk op ‘Bedragen bijstandsuitkering’ welk bedrag op u van toepassing is

Wat moet u doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. Dat doet u door een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0412. U brengt het volgende mee naar het gesprek:

  • een geldig legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u hebt, kan het gesprek niet doorgaan
  • bankpas

Let op: Vraag individuele inkomenstoeslag op tijd aan, want dit krijgt u niet met terugwerkende kracht.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

bijstand , bijstandsuitkering , extra inkomen , iit , langdurigheidstoeslag , uitkering

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen