Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Omschrijving

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die minimaal drie jaar van een laag inkomen leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per twaalf maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag na twaalf maanden weer aanvragen.

Hoe hoog is de toeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw situatie. Voor 2023 geldt:

Alleenstaande € 475,00
Alleenstaande ouder  € 609,00
Getrouwd of samenwonend € 678,00

 

Waar mag u de toeslag voor gebruiken?

U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft.

iit , bijstand , bijstandsuitkering , uitkering , extra inkomen , langdurigheidstoeslag

Wat zijn de voorwaarden?

  • u leeft minimaal drie jaar aaneengesloten van een laag inkomen
  • u bent tussen 21 en de AOW-gerechtigde leeftijd
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
  • uw vermogen is op bijstandsniveau. Dit betekent dat u geen vermogen/bezittingen hebt met een waarde van meer dan € 7.605,00 (alleenstaande) of € 15.210,00 (alleenstaande ouder, gehuwd, samenwonend).

Wat moet u doen?

U vraagt de inkomenstoeslag aan bij de gemeente. Hebt u al een vaste contactpersoon bij team Inkomen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0412. Hebt u nog geen vaste contactpersoon? Ga dan naar een spreekuur bij u in de buurt. Een afspraak maken is niet nodig.

Vraag individuele inkomenstoeslag op tijd aan, want dit krijgt u niet met terugwerkende kracht.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Dan komt u samen naar het intakegesprek.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.