Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Inkomensgrenzen financiële regelingen

Omschrijving

De gemeente heeft een aantal financiële regelingen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Namelijk:

  • meedoen is belangrijk
  • individuele bijzondere bijstand
  • collectieve zorgverzekering AZOSS
  • individuele inkomenstoeslag

Maar hoe hoog mag uw inkomen zijn om in aanmerking te komen voor zo'n regeling? Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Bij de gemeente Oss is dat 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit is afhankelijk van uw woonsituatie. In onderstaand overzicht leest u hoe hoog uw inkomen mag zijn.

Netto maandinkomen 01-01-2024 (120% bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling

vanaf 21 jaar tot aan de

AOW-gerechtigde leeftijd

vanaf de AOW-gerechtigde

leeftijd

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.463,57 € 1.625,37
Gehuwd / samenwonend € 2.090,81 € 2.202,84

 

Ben je student?

Dan gaan we uit van het bedrag dat je maximaal kunt lenen boven op je basistoelage. Heb je WTOS, dan gaan we uit van de basistoelage die je aan kunt vragen. Heb je een studietoeslag van de gemeente? Dan telt die voor de minimaregelingen mee als inkomen. Voor meer informatie zie: Studietoeslag

Ontvangt u naast uw AOW nog een pensioen?

Dan worden de volgende bedragen niet meegeteld als u een regeling van de gemeente aanvraagt:

  • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 25,05 (per maand)
  • gehuwd of samenwonend: € 50,10 (gezamenlijk per maand)

Let op: er geldt ook een vermogensgrens

Om mee te kunnen doen aan de regelingen mag u geen vermogen/bezittingen hebben met een waarde van meer dan € 7.575,00 (alleenstaande) of € 15.150,00 (alleenstaande ouder, gehuwd, samenwonend).

inkomensgrens , 120 liter , inkomensnorm , norm voor bijstand , grens bijzondere bijstand , 120% norm

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.