Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben, naast hun studie, een bijbaan. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Hoe werkt het?

De individuele studietoeslag is een bedrag van € 185 per maand. Wij betalen dit bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de toeslag aanvraagt. Na 12 maanden bekijken we of u de individuele studietoeslag nog nodig hebt. Hebt u uw studie gehaald of stopt u er mee? Dan stoppen wij de studietoeslag.

Wat moet u doen?

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
  • hoe groot uw vermogen is
  • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

Individuele studietoeslag vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont. Dat doet u door te bellen met telefoonnummer 14 0412. De medewerker maakt een afspraak met u voor een gesprek met een consulent.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor de aanvraagbehandeling staat maximaal 8 weken. Als er advies van het UWV nodig is kan deze termijn langer zijn.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

gehandicapt , gehandicapte student , handicap , leren , studeren met beperking , studie toeslag , studiekosten

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor individuele studietoeslag:

 • u bent minimaal 18 jaar oud.
 • u hebt een beperking.
 • u ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • u hebt geen of weinig vermogen.
 • u kunt werken, maar niet zoveel dat u er het minimumloon mee verdient. Om dit te beoordelen gebruiken wij beschikbare gegevens van het UWV, eventuele eerdere medische keuringen en informatie vanuit het netwerk, zoals bijvoorbeeld school. Als dit niet voldoende is, vragen wij advies van een arbeidsdeskundige.

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen