Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Hoe werkt het?

De individuele studietoeslag is een bedrag van € 185 per maand. Wij betalen dit bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin je de toeslag aanvraagt. Na 12 maanden bekijken we of je de individuele studietoeslag nog nodig hebt. Heb je je studie gehaald of stop je er mee? Dan stoppen wij de studietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden?

  • je bent minimaal 18 jaar oud
  • je hebt een chronische beperking
  • je krijgt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • je hebt geen of weinig vermogen
  • je kunt werken, maar niet zoveel dat je er het minimumloon mee verdient. Om dit te beoordelen gebruiken wij beschikbare gegevens van het UWV, eventuele eerdere medische keuringen en informatie vanuit het netwerk, zoals bijvoorbeeld school. Als dit niet voldoende is, vragen wij een deskundige van het UWV om advies.

 

 

Wat moet u doen?

Je vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Dat doe je door een afspraak te maken met de consulent Inkomen via telefoonnummer 14 0412.

Tijdens je afspraak met de consulent bespreken we of je voldoet aan de voorwaarden. Is dit zo, dan vullen jullie samen een aanvraagformulier in.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ondertekening van je aanvraagformulier. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

gehandicapt , gehandicapte student , handicap , leren , studeren met beperking , studie toeslag , studiekosten

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen