Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Individuele studietoeslag aanvragen

Omschrijving

Nieuwsbericht: Vanaf 1 april 2022 verandert de studietoeslag. Dat heeft de minister op 28 maart bekend gemaakt. Binnenkort leest u hier meer over op deze pagina.

Hebt u op dit moment studietoeslag? Dan loopt die door zoals eerder met u afgesproken.

 

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Hoe werkt het?

De individuele studietoeslag is per 1 januari 2022 een bedrag van € 311,00 per maand. Wij betalen dit bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin je de toeslag aanvraagt. Na 12 maanden bekijken we of je de individuele studietoeslag nog nodig hebt. Heb je je studie gehaald of stop je er mee? Dan stoppen wij de studietoeslag.

handicap , gehandicapt , studiekosten , leren , studie toeslag , gehandicapte student , studeren met beperking

Wat zijn de voorwaarden?

  • je bent minimaal 18 jaar oud
  • je hebt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • je hebt geen recht op Wajong
  • je hebt geen of weinig vermogen
  • je kunt naast je studie niet bijverdienen door een blijvende medische beperking. Dit kan een lichamelijke of psychische beperking zijn. Om dit te beoordelen vragen wij een deskundige om advies.

Wat moet u doen?

Je vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Dat doe je door een afspraak te maken met de consulent Inkomen via telefoonnummer 14 0412.

Tijdens je afspraak met de consulent bespreken we of je voldoet aan de voorwaarden. Is dit zo, dan vullen jullie samen een aanvraagformulier in.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ondertekening van je aanvraagformulier. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.