Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Studietoeslag aanvragen

Omschrijving

Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Let op: Had je al een studietoeslag vóór 1 april 2022?

Vanaf 1 april 2022 is de studietoeslag veranderd. Had je al een studietoeslag vóór 1 april 2022? Dan loopt die ongewijzigd door voor de toegekende periode. Tot wanneer dat is, kun je lezen in de toekenningsbrief die je eerder van ons kreeg. Als de toegekende periode voorbij is, beoordelen wij of de studietoeslag ook onder de nieuwe regeling valt. En zo ja, welk bedrag je krijgt. Hiervoor is een nieuwe aanvraag nodig. Wij nemen twee maanden voordat je studietoeslag stopt contact met je op.

Hoe werkt het?

De hoogte van de  studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Je krijgt de studietoeslag iedere maand zolang je aan de voorwaarden voldoet. Stopt de studiefinanciering of tegemoetkoming, heb je je studie gehaald of stop je er mee? Dan stoppen wij de studietoeslag.

Bedragen per maand (per 1 januari 2023)

 • 21-jarigen en ouder : € 328,59
 • 20-jarigen : € 262,87
 • 19-jarigen : € 197,15
 • 18-jarigen: € 164,30  
 • 17-jarigen: € 129,79
 • 16-jarigen: € 113,36
 • 15-jarigen: € 98,58
handicap , gehandicapt , studiekosten , leren , studie toeslag , gehandicapte student , studeren met beperking

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent 15 jaar of ou­der.
 • Je staat in­ge­schre­ven in de gemeente Oss.
 • Je volgt een voltijd opleiding.
 • Je krijgt geen Wa­jong.
 • Je ontvangt stu­die­fi­nan­cie­ring via de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring (WSF) of een ba­sis­toe­la­ge via de Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en stu­die­kos­ten (WTOS).
 • Je kunt naast je studie niet bijverdienen door een blijvende medische beperking. Dit kan een lichamelijke of psychische beperking zijn. Om dit te beoordelen kunnen wij een arts om advies vragen.
 • Je hebt geen inkomsten uit werk of zelfstandig bedrijf of beroep.
 • Ontvang je stagevergoeding? Dan mag je de eerste € 197,15 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.
 • Je hebt recht op de studietoeslag zolang je een opleiding volgt met studiefinanciering of een basistoelage. Je hoeft dus niet jaarlijks opnieuw aan te vragen.

 

 

 

Wat moet u doen?

Je vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente. Heb je al een vaste contactpersoon bij team Inkomen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0412. Heb je nog geen vaste contactpersoon? Ga dan naar een inloopspreekuur in je wijk of dorp (scroll helemaal naar beneden op de pagina). Tijdens je afspraak bespreken we of je voldoet aan de voorwaarden. Is dit zo, dan vul je een aanvraagformulier in en vragen we je om bewijstukken bij te voegen.

Veranderingen? Geef die zo snel mogelijk door

Laat het ons binnen 5 werkdagen weten zodra er iets in je situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van je studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt. Doe dit via uitkeringsadministratie@oss.nl of neem contact op met de consulent Inkomen via het algemene telefoonnummer 14 0412. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ondertekening van je aanvraagformulier. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Lees de veelgestelde vragen studietoeslag. Staat het antwoord er niet bij? Bel ons dan via het algemene nummer 14 0412.