Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Studietoeslag aanvragen

Omschrijving

Een studietoeslag is voor scholieren of studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken. Deze toeslag zorgt ervoor dat je niet vaker en meer hoeft te lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen bijverdienen. Het geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Hoe werkt het?

De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van je leeftijd. Je krijgt de studietoeslag iedere maand zolang je aan de voorwaarden voldoet. Je hoeft het niet jaarlijks opnieuw aan te vragen. Stopt de studiefinanciering of tegemoetkoming, heb je je studie gehaald of stop je er mee? Of heb je onverwacht toch een bijbaantje? Dan stoppen wij de studietoeslag.

Bedragen per maand (per 1 januari 2024)

 • 21-jarigen en ouder : € 352,80
 • 20-jarigen : € 282,23  
 • 19-jarigen : € 211,67  
 • 18-jarigen: € 176,40  
 • 17-jarigen: € 139,35 
 • 16-jarigen: € 121,71 
 • 15-jarigen: € 105,84 
handicap , gehandicapt , studiekosten , leren , studie toeslag , gehandicapte student , studeren met beperking

Wat zijn de voorwaarden?

 • je woont in Oss
 • je bent 15 jaar of ou­der
 • je krijgt geen Wajong
 • je volgt een voltijd opleiding
 • je ontvangt stu­die­fi­nan­cie­ring via de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring (WSF) of een ba­sis­toe­la­ge via de Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en stu­die­kos­ten (WTOS)
 • je kunt naast je studie niet bijverdienen door een blijvende medische beperking. Dit kan een lichamelijke of psychische beperking zijn. Om dit te beoordelen kunnen wij een arts om advies vragen
 • je hebt geen inkomsten uit werk of zelfstandig bedrijf of beroep

Ontvang je stagevergoeding? Dan mag je de eerste € 211,67 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.

Wat moet u doen?

Je vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente. Heb je al een vaste contactpersoon bij team Inkomen? Neem dan contact op met je consulent. Heb je nog geen vaste contactpersoon? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0412.

Veranderingen? Geef die zo snel mogelijk door

Laat het ons binnen 5 werkdagen weten zodra er iets in je situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van je studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Bespreek dit dan altijd met je contactpersoon van team Inkomen. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt. Doe dit via uitkeringsadministratie@oss.nl of neem contact op met de consulent Inkomen via telefoonnummer 14 0412. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ondertekening van je aanvraagformulier. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Lees de veelgestelde vragen studietoeslag. Staat het antwoord er niet bij? Bel ons dan via het algemene nummer 14 0412.