Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bezwaarschrift indienen

Omschrijving

Bezwaar indienen

U bent het niet eens met een besluit. U wilt bezwaar maken.

Als u bezwaar maakt moet u dat schriftelijk doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. In het besluit staat met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft en meer uitleg wilt.

Hoe maakt u bezwaar

  • u vult het digitale formulier in, met gebruik van DigiD of eHerkenning, of
  • u stuurt uw bezwaarschrift naar het adres dat in het besluit staat, of
  • u geeft uw bezwaarschrift af bij de balie in het gemeentehuis. Vraag om een bewijs van ontvangst.

U kunt geen bezwaar maken via e-mail. 

En dan

De gemeente bekijkt met alle partijen of er een oplossing gevonden kan worden. Komt u er samen niet uit, dan ontvangt u van de Commissie Bezwaarschriften een uitnodiging voor een hoorzitting.

Na de hoorzitting geeft de Commissie Bezwaarschriften het gemeentebestuur een advies over uw bezwaarschrift. Het gemeentebestuur neemt een besluit op uw bezwaarschrift.

Indienen bezwaarschrift , bezwaar maken , klacht , bezwaar , oneens met beslissing , niet eens met besluit

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels