Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Aangifte doen van overlijden

Omschrijving

Aangifte doen van overlijden

Is er iemand overleden? Dan regelt meestal de uitvaartorganisatie de aangifte van overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf de overlijdensaangifte doen. Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan. U doet aangifte in de gemeente waar die persoon is overleden.

Toestemming voor begraven of cremeren

Nadat de aangifte is gedaan, krijgt degene die de aangifte heeft gedaan toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Afspraken hierover maakt u met de begraafplaats of het crematorium.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

melden van overlijden , sterven , aangifte sterfgeval , cremeren , begraven , dood , sterfgeval , doorgeven , uitvaart , verlof , later begraven , uitstellen , toestemming begraven , uitstelvergunning , uitstelontheffing , verlof tot begraven , uitstellling

Wat zijn de voorwaarden?

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Wat moet u doen?

Als nabestaande doet u de aangifte van overlijden persoonlijk aan de balie burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

U neemt het volgende mee naar de afpsraak:

  • het geldige identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen. Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de balie bij burgerzaken doen.

Wat is eHerkenning?

Logo eHerkenning

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Het betrouwbaarheidsniveau van de online dienst is 2+.

Logo eHerkenning 2+

Wat kost het?

Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kost €15,70 (tarief 2023).

Meer informatie

Wetten en regels