Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Melding Brandveilig gebruik

Omschrijving

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan regels. Bij risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen. Bij minder risicovolle soorten gebruik moet u een gebruiksmelding doen. Gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning of melding nodig is worden door de gemeente regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheidseisen. Op het omgevingsloket kunt u nagaan welke situatie bij u van toepassing is.

brandveilig gebruik , BRANDVEILIGHEID , brandveiligheid bouwwerk , gebouw gaan gebruiken , melden ingebruikname gebouw , nieuw gebouw in gebruik nemen , nieuw gebouw gereed , melding brand veiligheid

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 150 mensen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

Moet u een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten zoals bouwen. Maar u bent dit niet verplicht.

U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

  • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag.

 

Wat moet u doen?

Op het omgevingsloket kunt u een melding brandveilig gebruik aanvragen en indienen. 

Als u het moeilijk vindt om de vragen in te vullen kunt u hiervoor een adviesbureau inhuren. De kosten hiervan moet u zelf betalen. Zo’n bureau kan ook de verplichte bijlagen voor u maken.

Welke bijlagen zijn nodig?

Bij de aanvraag gebruiksmelding moeten twee verplichte bijlagen worden gedaan. Zonder deze bijlagen kunnen wij de stukken niet afhandelen.

1. Een bouwkundige plattegrondtekening van het gebouw.

Op de plattegrondtekening moeten de volgende gegevens staan: 

  • de schaalaanduiding van de tekening
  • per bouwlaag (verdieping): hoogte van de vloer boven het meetniveau; gebruiksoppervlakte, en maximaal aantal personen
  • per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksbestemming; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen
  • met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren; zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit; sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12; vluchtroute-aanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis, brandweerlift
  • De aanduidingen zijn conform NEN 1414 voor zover deze norm daarin voorziet

Welke schaal moet de plattegrondtekening hebben?

  • gebouwen met een brutovloeroppervlakte tot 10.000 m2: schaal 1:100
  • gebouwen met een brutovloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2: 1:200

2. Een situatieschets van het gebouw met daarop:

  • De noordpijl
  • De schaal van deze situatieschets mag niet kleiner zijn dan 1:1000

Wat kost het?

Het afhandelen van een gebruiksmelding is gratis.

Hoe lang duurt het?

Een gebruiksmelding moet 4 weken voordat u het gebouw in gebruik neemt bij ons zijn gemeld. Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding krijgt u te horen of de melding wordt geaccepteerd.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.