Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning van verdienstelijkheid. Het is bedoeld voor personen die zich maatschappelijk inzetten. Als u een persoon kent die als vrijwilliger actief is binnen een vereniging, onderneming of organisatie en u vindt dat deze persoon voor zijn inzet gewaardeerd moet worden, dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het is niet mogelijk om een Konininklijke onderscheiding voor uzelf aan te vragen.

Wat moet u doen?

 • De procedure kan pas in gang worden gezet, nadat door de aanvrager een volledig ingevuld aanvraagformulier bij de gemeente Oss is ingediend.
 • Het formulier kunt u downloaden via www.lintjes.nl.
 • Naast het aanvraagformulier moeten ook minimaal drie ondersteunende brieven (ondertekend) worden ingediend. De ondersteuner moet in eigen woorden aangeven waarom ook zij vinden dat de betreffende persoon voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zou moeten komen.

Termijn

 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid (Lintjesregen), dient de aanvraag vóór 1 juni van het jaar daaraan voorafgaand bij de gemeente te worden ingediend.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere gelegenheid (door het jaar heen), dient de aanvraag 6 maanden voor de beoogde datum uitreiking bij de gemeente te worden ingediend.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

koninklijke waardering , lintje , lintje van de koningin , lintjes , lintjesregen , onderscheiding

Voorwaarden

 • Het aanvragen van een Koninlijke onderscheiding moet gebeuren in de gemeente waar de persoon woont. Het is dus niet van belang waar en in welke gemeente de vrijwilligersactiviteiten plaatsvinden. 
 • Het moet gaan om een persoon die minimaal 15 à 20 jaar als vrijwilliger actief is. .
 • De activiteiten moeten zonder onderbreking  hebben plaatsgevonden. 
 • De activiteiten moeten ten dienste komen van de samenleving.
 • Het moet duidelijk zijn hoeveel tijd er aan een activiteit is besteed.
 • De persoon mag voor deze activiteit geen vergoeding ontvangen.
 • De persoon moet van onbesproken gedrag zijn. (Deze gegevens moet de gemeente verplicht opvragen bij politie en justitie.)
 • De tijd tussen het beëindigen van de activiteit en de aanvraag mag niet meer dan één jaar zijn.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet een aanvraagformulier worden ingevuld. (zie www.lintjes.nl)
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid (Lintjesregen), dient de aanvraag vóór 1 juni van het jaar daaraan voorafgaand bij de gemeente te worden ingediend.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere gelegenheid (door het jaar heen), moet de aanvraag 6 maanden vóór de beoogde datum van uitreiking bij de gemeente te worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Indien een aanvraag door de Koning (lees minster) wordt afgewezen, is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.