Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Binnenmarkt

Omschrijving

Een binnenmarkt is een markt in een gebouw dat voor publiek toegankelijk is. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening,artikel 5:23.  Er worden hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen verhandeld. En er kunnen ook diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Onder deze omschrijving vallen bijvoorbeeld een rommelmarkt, fancy-fair of bazaar.

rommelmarkt , snuffelmarkt , tweedehandsmarkt

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een binnenmarkt mag op 1 locatie maximaal 12 keer per jaar worden georganiseerd als het bestemmingsplan het organiseren van markten daar structureel toestaat
  • Het gebouw waar u de markt houdt moet voldoen aan de brandveiligheidsregels van het Bouwbesluit
  • Er wordt geen open vuur gestookt
  • Eten en drinken wordt op een hygiënische manier opgeslagen
  • U gebruikt geen brandbare versiering en aankleding en zorgt voor voldoende brandblusmiddelen

Brandveiligheid

Bij het organiseren van een binnenmarkt moet het gebouw en de opstelling van bijvoorbeeld kramen voldoen aan de brandveiligheidsregels van het Bouwbesluit. Deze regels zijn belangrijk om te zorgen dat bij bijvoorbeeld brand mensen veilig kunnen vluchten. Het Bouwbesluit vindt u via www.overheid.nl. Wij hebben de 3 belangrijkste regels voor u op een rij gezet:

1. Zorg dat er niet meer mensen binnen zijn dan maximaal mag

Het is belangrijk dat bij noodsituaties bv. brand de aanwezige mensen veilig kunnen vluchten. Daarom moet u ervoor zorgen dat er niet meer mensen aanwezig zijn dan in de gebruiksvergunning of gebruiksmelding van dat gebouw is toegestaan. Wilt u weten wat dit maximale aantal is? Informeer dan bij de eigenaar of verhuurder van het gebouw. Hij of zij kan dat in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning van het gebouw nakijken.

2. Zorg dat alle nooduitgangen en vluchtroutes vrij worden gehouden

Om veilig te kunnen vluchten mogen er geen kramen, tafels of andere spullen voor de nooduitgangen de vluchtroutes staan.

3. Zorg dat alle nooduitgangbordjes goed zichtbaar zijn en niet afgedekt met bijvoorbeeld versiering.

Zondagswet

Houdt u de binnenmarkt op een zondag? Of op een landelijke feestdag zoals Hemelvaartsdag of Kerstmis? Dan moet u rekening houden met de regels van de Zondagswet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de binnenmarkt pas na 13.00 uur mag beginnen. U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Hoe vraagt u deze ontheffing aan? U stuurt uw verzoek mail aan onze balie, baliebml@oss.nl. Vermeld daarin de volgende gegevens:

  • naam van de binnenmarkt of organisator
  • datum en tijden van de binnenmarkt

Voor deze ontheffing moet u geld betalen. Dit bedrag staat in de legesverordening van de gemeente Oss. De tekst van de Zondagswet kunt u downloaden via www.wetten.nl

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan het melden van een binnenmarkt.

De kosten voor een ontheffing Zondagswet leest u in de Verordening leges 2019.

Hoe lang duurt het?

 U ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw melding een reactie van de gemeente.

Meer informatie