Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Indicatie beschut werk aanvragen

Omschrijving

U kunt en wilt graag werken. Maar u kunt geen werk vinden of behouden, omdat u begeleiding nodig hebt of uw werkplek aangepast moet worden door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dit zo kostbaar of intensief is dat die investering niet van een werkgever gevraagd kan worden, dan kunt u misschien een ‘Indicatie beschut werk’ krijgen. Als u een ‘Indicatie beschut werk’ hebt, schakelt de gemeente IBN in om u aan een passende baan te helpen, waarbij u de ondersteuning krijgt die u nodig hebt.

De Banenafspraak

De overheid en werkgevers hebben afgesproken om tot 2026 125.000 banen te maken voor mensen met een arbeidsbeperking, de Banenafspraak. Als u dan (aangepast) werk vindt, telt u mee in die 125.000 banen. Werkgevers zijn hier blij mee, omdat er voordelen aan zitten voor hen. U maakt dus meer kans op werk!

Hoe werkt het?

Sommige mensen zijn al automatisch opgenomen in het doelgroepregister. Bijvoorbeeld als u een indicatie hebt van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Bent u niet in het doelgroepregister opgenomen, maar wilt u dat wel? Dan moet worden vastgesteld dat u niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Dit kan op 2 manieren:

  • via een aanvraag ‘Indicatie Banenafspraak’ bij het UWV. Dit kunt u zelf doen met het formulier ‘Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen’. Lukt dit niet? Dan kan uw consulent van de gemeente Oss u hierbij helpen. Als u een bijstandsuitkering krijgt bekijkt uw consulent of er een mogelijkheid is voor u om weer te werken, het kan dus gebeuren dat uw consulent zelf contact met u opneemt om samen met u een aanvraag te doen.
  • uit de praktijk blijkt dat u niet het wettelijk minimumloon verdient. Dit wordt duidelijk door een ‘loonwaardemeting’. Zo’n meting kan alleen in bepaalde situaties plaatsvinden. Uw consulent van de gemeente Oss kan uitleggen hoe dit werkt.
aangepast werk , ibn , ibn'er , sociale werkplaats , sociale werkvoorziening , socialewerkvoorziening , verstandelijk of psychische beperking , wemva , WSW

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.