Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Indicatie beschut werk aanvragen

Omschrijving

U kunt en wilt graag werken. Maar het lukt u niet om werk te vinden of te houden omdat u extra begeleiding nodig hebt. Of omdat uw werkplek aangepast moet worden vanwege uw beperking(en). Dan kunt u misschien een ‘Indicatie beschut werk’ krijgen. Met deze indicatie vraagt de gemeente aan IBN om u aan een passende baan te helpen en de ondersteuning te bieden die u nodig hebt.

sociale werkplaats , ibn , ibn'er , wemva , sociale werkvoorziening , verstandelijk of psychische beperking , WSW , aangepast werk , socialewerkvoorziening

Wat moet u doen?

Wilt u hulp bij het aanvragen van een indicatie beschut? Of wilt u onderzoeken of beschut werk iets voor u is?  Neem dan contact op via arbeidsdeskundigen@oss.nl

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.