Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Omschrijving

Het bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn gewaarmerkte afschriften uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op allebei de afschriften wordt verklaard dat u in leven bent.
Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is soms noodzakelijk voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties.

Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?

  • het bewijs van in leven zijn is een gewaarmerkt afschrift uit de BRP. Dit afschrift kunt u alleen in Nederland gebruiken. U kunt dit afschrift persoonlijk bij uw gemeente en digitaal opvragen.
  • de attestatie de vita kunt u gebruiken in het buitenland. Deze wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het afschrift is opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. In de bijlage staat een uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.
bewijs van in leven zijn , Attestatie de Vita , uittreksel uit GBA , afschrift GBA , atestatie de vita

Wat zijn de voorwaarden?

  • u staat ingeschreven in de gemeente Oss
  • een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aan de balie met een geldig identiteitsbewijs aanvragen
  • heeft u het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita nodig voor uw pensioenfonds? Neem dan de brief van het pensioenfonds mee naar de afspraak.
  • staat u ingeschreven in het register niet-ingezetenen (RNI)? Dan kunt u alleen een internationale attestatie de vita aanvragen. Dit kunt u persoonlijk aanvragen aan de balie bij elke gemeente in Nederland. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u het document aanvragen bij uw eigen autoriteiten.

Wat moet u doen?

Bewijs van in leven zijn aanvragen

U kunt een bewijs van in leven zijn op drie manieren aanvragen:

  1. digitaal (met DigiD). U ontvangt het bewijs binnen 5 werkdagen per post. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds? Dit kan niet digitaal
  2. aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak
  3. iemand anders kan het Bewijs van in leven zijn voor u aanvragen met een machtiging

Attestatie de vita aanvragen

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie van de afdeling burgerzaken aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wat kost het?

Een bewijs van in leven zijn kost €12,60 (tarief 2023).

Een Attestatie de vita kost €15,70 (tarief 2023).

Wanneer u een brief meeneemt van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Wetten en regels