Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Omschrijving

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

bewijs van in leven zijn , Attestatie de Vita , uittreksel uit GBA , afschrift GBA , atestatie de vita

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een bewijs van in leven zijn moet u zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk naar de gemeente toe.

Wat moet u doen?

Bewijs van in leven zijn aanvragen

U kunt een bewijs van in leven zijn op drie manieren aanvragen:

  1. digitaal (met DigiD). U ontvangt het bewijs binnen 5 werkdagen per post. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds? Dit kan niet digitaal
  2. aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak
  3. iemand anders kan het Bewijs van in leven zijn voor u aanvragen met een machtiging

Attestatie de vita aanvragen

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie van de afdeling burgerzaken aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wat kost het?

Een bewijs van in leven zijn kost €12,60 (tarief 2024).

Een Attestatie de vita kost €16,60 (tarief 2024).

Wanneer u een brief meeneemt van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Wetten en regels