Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Incidentele standplaats

Omschrijving

Wilt u maximaal 4 dagen een (stand)plaats innemen om producten te verkopen of om iets te promoten? Dan hebt u geen vergunning nodig maar dan maakt u een 'melding incidentele standplaats'. Deze melding kunt u digitaal invullen onder het kopje 'Wat moet u doen?'
Wilt u méér dan 4 dagen of wekelijks een standplaats innemen dan heeft u een 'standplaatsvergunning' nodig.

ijskraam , informatiestand , kraam , oliebollen , promotie , standplaats , viskraam

Wat zijn de voorwaarden?

Uw melding willen wij minimaal 3 weken voor de datum dat u de standplaats wilt innemen ontvangen. Ontvangen wij de melding te laat of heeft u het formulier niet helemaal ingevuld dan nemen wij de melding niet in behandeling.

Er gelden algemene regels:

  • U mag max. 4x per jaar een incidentele standplaats innemen.
  • Wilt u een bakwagen gaan gebruiken dan gelden hiervoor aanvullende regels. Deze worden in de acceptatiebrief verder toegelicht.
  • Op de dag dat u de incidentele standplaats inneemt moet u de acceptatiebrief bij u hebben en kunnen laten zien als een ambtenaar in functie daarom vraagt (gemeente, brandweer of politie).
  • U moet ervoor zorgen dat u de omgeving schoon achterlaat. U maakt de straat en de directe omgeving schoon. Bij nalatigheid maakt de gemeente op uw kosten schoon.
  • Bij het innemen van de incidentele standplaats zorgt u er voor dat alle toe- en uitgangen van gebouwen onbelemmerd te bereiken zijn. Ook blijven de brandkranen altijd voor brandweervoertuigen bereikbaar.
  • Er blijft altijd een doorgang van minimaal 3,5 meter breed beschikbaar voor de hulpdiensten.
  • Eten en drinken wordt op een hygiënische manier opgeslagen. Verse producten moeten gekoeld worden opgeslagen.

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

- Wilt u op de standplaats een bus of ander voertuig in het centrum van Oss plaatsen? Dan mag deze maximaal 10 meter lang zijn.

- Hebt u stroom nodig voor uw incidentele standplaats? Op een aantal terreinen in onze gemeente staan stroomkasten die wij in beheer hebben.  Wilt u weten welke terreinen dat zijn en of u daar gebruik van kunt maken bel dan met telefoonnummer 14 0412. De kosten voor het aansluiten zijn € 125,--.

- Wilt u een incidentele standplaats gebruiken op een betaald parkeerterrein dan moet u daarvoor betalen. Als u weet hoeveel en hoelang u de parkeervakken gebruikt dan koopt u daarvoor kaartjes bij de parkeerautomaat. U kunt geen parkeerplaatsen reserveren.

- Wilt u de incidentele standplaats in nemen in het voetgangersgebied van het centrum? Houdt u er dan rekening mee dat u dit gebied op de volgende tijden kunt inrijden.

Maandag tussen 6.00 uur en 12.00 uur

Dinsdag tussen 5.00 uur en 11.00 uur

Woensdag t/m zaterdag tussen 6.00 uur en 11.00 uur

Moet u op een andere tijd in het voetgangersgebied zijn dan heeft u een toegangspas nodig (borg € 50, -). Mail uw gegevens dan naar baliebml@oss.nl. Benoem hierin de datum, tijd en gegevens over de incidentele standplaats samen met uw contactgegevens. Voor meer informatie kunt u bellen met Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan de melding voor een incidentele standplaats.

Hoe lang duurt het?

Uw melding wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst afgehandeld.

Meer informatie