Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Standplaatsvergunning aanvragen

Omschrijving

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Wilt u bijvoorbeeld een groentekraam of oliebollenkraam wekelijks neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.
Wilt u in een stand gedachten of gevoelens openbaar maken? Dan heeft u geen vergunning nodig. U heeft dit recht vanuit de Grondwet.

commerciële , bloemenstal , bloemenstalletje , commercieel , commerciële , fruitkraam , groentekraam , hollandse gebakskraam , hollandsegebakskraam , informatiestand , kerstbomen verkoop , kraampje , standplaats , standplaatstoestemming , standplaatsvergunning , toestemming tot het innemen van een standplaats , vergunning voor , verkoopwagen , viskraam , voorlichtingskraam , wervingsactie

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een vergunning hangen af van:

  • het soort activiteit
  • de omvang van de activiteit 
  • het doel van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer 
  • het bestemmingsplan en 
  • het straatbeeld

Wat moet u doen?

U vraagt de standplaatsvergunning digitaal aan. Geef daarin aan:

  • wat u wilt doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • waarom u de standplaats wilt

 

Wat kost het?

De standplaatsvergunning wordt in principe voor 3 jaar afgegeven, de kosten zijn: € 212,40.

Voor het innemen van gemeentegrond betaald u precariobelasting. De kosten zijn per dag, per m2 € 1,00.

Kosten gebruik gemeentelijke stroomvoorziening: € 0,30 per KWh (en eenmalig € 125,00).

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing over uw vergunningsaanvraag.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.