Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Aansprakelijkheid gemeente Oss

Omschrijving

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente.

Er zijn verschillende soorten schade waarvoor u de gemeente aansprakelijk kunt stellen en schadevergoeding kunt vragen:

  • schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen
  • schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt

Schade kan ook veroorzaakt zijn door nalatigheid van de aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Denk bijv. aan een opspattende steen bij het maaien van de berm of een tak die bij het snoeien van een boom op uw auto valt.

Dan ligt vaak de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de schade bij de aannemer.

De gemeente beoordeelt uw claim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u schade vergoed.

Vindt de gemeente dat de schade verband houdt met de uitvoering van werkzaamheden door de aannemer, dan stuurt de gemeente de aansprakelijkstelling voor verdere beoordeling en behandeling door naar de uitvoerend aannemer.

planschade , schadevergoeding , onderhoud , aansprakelijk stellen van gemeente na ongeval als gevolg van slecht onderhoud aan wegen , aansprakelijkheid van de gemeente , schadeclaim , schade , claim , aansprakelijkheid , ongeluk , ongeval , Aansprakelijkstelling weg , aansprakelijkheidstelling

Wat moet u doen?

Als u schade wilt melden of de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het altijd mogelijk een brief of een mailbericht aansprakelijkheid@oss.nl te sturen naar de gemeente. De gemeente heeft bij een melding of aansprakelijkstelling de volgende gegevens van u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een bewijs van de opgelopen schade (een foto, aankoop-/reparatienota)
  • een foto waarop duidelijk zichtbaar en herkenbaar locatie en oorzaak ontstaan schade
  • zo mogelijk een getuigenverklaring
  • een verklaring van het voorval (bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie).

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de Rechter brengen. 

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.