Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Vrijwilligersverzekering, gratis

Omschrijving

De gemeente Oss vindt vrijwilligerswerk belangrijk.
Daarom bieden we een gratis vrijwilligersverzekering aan.

Vrijwilligers en mantelzorgers

De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie zoals een sportvereniging of een zorginstelling actief is. Maar ook bij een moskee of in een buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verricht.
Ook mensen die op vrijwillige basis de zorg voor een naaste op zich nemen, de zogenaamde mantelzorgers, vallen onder deze regeling. Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden. De leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht is niet van belang.

Schade ........... en dan?

Dien eerst uw schade bij uw eigen verzekering of organisatie in.
Is er geen dekking of wordt de claim niet geaccepteerd, meldt dan de schade bij Raetsheren:

  • u vult het digitale schadeformulier in. Zie onder online regelen
  • stuur het ingevulde schadeformulier per post of digitaal schade@raetsheren.nl naar de verzekering. De schade wordt rechtstreeks door de verzekeraar Raetsheren met de benadeelde geregeld en de gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit door de verzekering met de benadeelde worden afgehandeld.

De verzekering kan de gegevens nagaan bij de gemeente om te controleren of iemand terecht een claim indient.

Vragen?

  • over de verzekering of claim: Raetsheren 072 541 4151
  • andere vragen over de verzekering: gemeente Oss 14 0412

 

 

 

gratis verzekering , verzekering , vrijwilliger , vrijwilligers , vrijwilligerswerk

Wat moet u doen?

Meer informatie