Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Reclame plaatsen, vergunning

Omschrijving

Stel u wilt een reclamebord aan uw huis ophangen. Of u wilt een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen. Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning bouwen voor nodig.

U moet een vergunning aanvragen, omdat het niet is toegestaan dat iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Zo wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen overlast hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

(licht)reclamevergunning , reclame-uiting , reklame , reclamevergunning , reclameplaatsen

Wat moet u doen?

De aanvraag doet u bij het omgevingsloket. Bij de aanvraag stuurt u onder andere een verklaring mee over: 

  • de reden
  • het soort reclameobject 
  • hoe groot het reclameobject is
  • de plaats

Wat kost het?

Kijk in de verordening leges 2024 voor de kosten van de vergunning

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.