Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Haven en havengelden Oss

Omschrijving

Meldplicht haven

Wilt u als schipper gebruik maken van de haven van de gemeente Oss? U moet zich dan online aan- en afmelden.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan via email contact op met het havenbedrijf. 

Calamiteiten

Een calamiteit? Neem contact op via 14 0412.

Havenmeester

De havenmeester is bereikbaar via 14 0412.

Tijdens bijzondere situaties zoals hoogwater, laagwater, calamiteiten, is de havenmeester bereikbaar via marifoon VHF kanaal 11.

aanmeren , haven , haven oss , havengeld , havengelden

Wat zijn de voorwaarden?

Haven Oss

De haven ligt aan het Burgemeester Delenkanaal. In de haven worden goederen geladen, gelost en overgeslagen. De gemeente Oss ontwikkelt en beheert de haven en het havengebied. De haven is niet toegankelijk voor recreatieve vaart.

Gebruik haven

Wilt u van de haven van de gemeente Oss gebruik maken? Dan gelden onder andere de volgende voorwaarden.

  • Het schip mag niet langer zijn dan 135 meter en niet breder dan 12 meter. De diepgang mag niet meer dan 3,50 meter zijn.
  • Watervliegtuigen en zeilschepen mogen de haven niet gebruiken.
  • Plezierschepen mogen alleen de haven gebruiken, als ze meteen van of naar een scheepswerf varen.

Hoogwater Maas

Is er hoogwater in de Maas? Mogelijk wordt dan de schutsluis bij Macharen gebruikt. U kunt dan alleen de haven in- of uitvaren als het schip niet langer is dan 89 meter. Houdt rekening met wachttijden.

Laagwater Maas

Is er laagwater in de Maas? Mogelijk wordt dan de ebkering gebruikt. In dat geval kunt u de haven niet in- of uitvaren.

Wat moet u doen?

Aan- en afmelden

Voor en na gebruik van de haven moet u zich aan- en afmelden.

Wat kost het?

Havengeld

Voor het gebruik van de haven moet u havengeld betalen. Dit wordt berekend over de maximale toegestane waterverplaatsing (in ton) van het schip. De gemeente bepaalt dit aan de hand van de meetbrief. Laat u deze niet zien? Dan stelt de gemeente de maximale toegestane waterverplaatsing vast.

De havengelden zijn:

  • € 0,14 (zonder btw) voor elke ton waterverplaatsing, met een minimum van € 10,00. U betaalt elke keer dat u de haven gebruikt.
  • voor een containerschip € 2,40 (zonder btw) voor elke overgeslagen container, met een minimum van € 10,00. U betaalt voor elke keer dat u de haven gebruikt.
  • voor maximaal 14 dagen. Blijft u langer in de haven, dan moet u opnieuw havengelden betalen.

Uw factuur

De factuur van het havengeld ontvangt u via de e-mail. Op de factuur staat het ordernummer, met daarachter de datum waarop u in de haven bent geweest. Wilt u de factuur via de post ontvangen? Geeft dit als opmerking aan bij het online aan- en afmelden.

Hebt u vragen over de factuur? Neem dan contact op via havenbedrijf@oss.nl of belt u naar 14-0412.

Meer informatie

Wetten en regels