Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beveiligingslek of datalek melden

Omschrijving

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze digitale diensten hebt gevonden. Of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen. Dan willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Er komen persoonsgegevens terecht bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben.

Of er gaan gegevens verloren zonder dat er een back-up van die gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen. Maar het kan ook gaan om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan.

Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of van per abuis ontvangen persoonsgegevens. Dan doen wij aangifte bij de politie.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelden en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te beperken.

Wat moet u doen?

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens zoals persoonsgegevens die niet voor u bestemd zijn. Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen. Meld dit dan.

Meld een datalek

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:

  • IP-adressen
  • logbestanden
  • reproduceerbaarheid
  • schermafbeeldingen
  • een beschrijving van de gegevens die voor u zichtbaar zijn

 Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens. Dan doen wij aangifte bij de politie.