Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Spandoek ophangen

Omschrijving

U mag niet zonder toestemming een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Het gaat dan om een spandoek dat u langs of over de weg wilt hangen. Voor het ophangen van een spandoek met reclame moet u een vergunning aanvragen.

spandoek , optochten , collectes of evenementen , spandoekvergunning , betoging , protest , mening , gevoelens , gedachten , bannier , vandel , mening geven , banier , spandoekmelding , gedachtes

Wat zijn de voorwaarden?

U mag een spandoek ophangen als de gemeente besluit dat:

  • het spandoek geen gevaar is voor de veiligheid
  • het spandoek het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt
  • het spandoek geen overlast veroorzaakt
  • de afbeeldingen en teksten op het spandoek geen andere mensen kwetsen

Wat moet u doen?

U stuurt uw aanvraag via e-mail naar baliebml@oss.nl met daarin de volgende informatie:

  • het doel of de reden van het spandoek
  • de plaats waar u het spandoek wilt ophangen
  • het opschrift en de grootte van het spandoek
  • de periode dat u het spandoek wilt ophangen