Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Omschrijving

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op de gemeentelijke riolering moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kan advies vragen van het waterschap.

Milieuvergunning , Vergunning , riool , verontreinigd water

Wat zijn de voorwaarden?

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Wat moet u doen?

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten? Neem contact met ons op.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.