Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning voor het aanleggen

Omschrijving

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten

Het gebied heeft een landschappelijke of cultuurhistorische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

toestemming aanleg weg , aanlegactiviteiten , graafwerkzaamheden , weg aanleggen , grond ophogen , afgraven , bestemmingsplan , aanlegvergunning , wabo

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere: 

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan
  • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

Wat moet u doen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).
U moet bij uw aanvraag onder andere het volgende meenemen of opsturen: 

  • een plattegrond met maatvoeringen
  • een omgevingsschets 
  • een beschrijving van de werkzaamheden
  • een beschrijving van de bijzonderheden, zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden

Wat kost het?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

Hoe lang duurt het?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.