Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Ondergrondse containers

Omschrijving

Woont u in een flat of appartement? Dan gebruikt u een ondergrondse afvalcontainer voor uw restafval en GFT. Hiervoor hebt u een containerpas nodig. Heeft u een tuin en kunt een container kwijt op uw eigen terrein? Dan kunt u een eigen container aanvragen voor GFT.

Storing of ondergrondse container vol?

Als er een storing is of als de container vol is kunt u de container niet gebruiken. We vragen u dit telefonisch door te geven via telefoonnummer 14-0412. Meld hierbij het locatienummer van de container en om wat voor storing het gaat. Plaats géén afval naast de ondergrondse containers. Dit is strafbaar.

Vanaf 1 april 2021: ondergrondse containers maximaal 10x gebruiken per maand

Vanaf 1 april kunt u maximaal 10x per maand afvalzakken weggooien in de ondergrondse container. Dat komt neer op ongeveer 2x per week. Heeft u het maximale aantal keer weggegooid? Dan moet u wachten op de volgende maand. Hoe werkt het?

  1. Houd uw pas tegen de paslezer. Op het scherm leest u hoe vaak u de ondergrondse container nog kunt gebruiken deze maand. Daarna krijgt u de melding: ‘Trommel openen’.
  2. Trek binnen 10 seconden de deur open. Bent u te laat of gaat de deur niet open? Dan krijgt u de melding: ‘Retour kaart plaatsen’. Houd het pasje opnieuw tegen de paslezer, dan raakt u geen storting kwijt.
  3. Plaats uw zak in de container.
  4. Sluit de deur na gebruik. Elke storting wordt geregistreerd.
  5. Met uw pas kunt u 10 afvalzakken per maand in de container gooien. Dat is ongeveer 2 zakken per week. Heeft u 10 afvalzakken gestort? Dan moet u wachten op de volgende maand. U kunt geen saldo opsparen voor de volgende maand.

Omruilen bovengrondse verzamelcontainers

In de eerste helft van 2021 ruilen we alle bovengrondse en inpandige verzamelcontainers om voor ondergrondse verzamelcontainers. Wordt uw verzamelcontainer omgeruild? Dan krijgt u van te voren een brief. Daarin leest u wanneer we de verzamelcontainer vervangen.

luiers , luier , pampers , incontinentiemateriaal , pamper , poepluiers , luier/luiers , luierbak , luiercontainer

Wat zijn de voorwaarden?

  • Alleen afval aanbieden in goed afgesloten (huisvuil)zakken. Doe de zak niet overvol, dan past de zak altijd in de container.
  • In de ondergrondse container mag alleen restafval en GFT. Heeft u een tuin en kunt een container kwijt op uw eigen terrein? Dan kunt u een eigen container aanvragen voor GFT.
  • Luiers en incontinentiemateriaal kunt u op veel locaties gratis inleveren. Kijk hier voor meer informatie.
  • Naast de ondergrondse containers aan huis en de containers voor luiers en ander incontinentiemateriaal zijn er ook inzamelpunten voor: PBD, glas, taxtiel, papier en vet. Ga naar de afvalwijzer. Vul uw postcode en huisnummer in en ga naar 'Inzamellocaties'. Klik vervolgens op de icoontjes om te zien waar de inzamelpunten bij u in de buurt zijn.

Wat moet u doen?