Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Restafval

Omschrijving

Restafval hoort in de restafvalcontainer. Dit is de grijze container. Deze wordt één keer per drie weken geleegd. Hier vindt u alle informatie over afvalcontainers.

Woont u in een flat of bovenwoning, dan heeft u geen eigen restafvalcontainer. U kunt uw afval kwijt in een ondergrondse container. Daarvoor heeft u een containerpas nodig.

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u geld terug van de BSOB als u minder vaak restafval weggooit. Meer info over het nieuwe afvalbeleid.

afval , vuilnis , vuil , grijze container , rest

Wat zijn de voorwaarden?

Wat kost het?

Kijk voor alle kosten op de pagina Afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

Wilt u hulp met afval scheiden of hebt u daar vragen of tips over? Stuur een e-mail: afvaladviseur@oss.nl.