Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Restafval

Omschrijving

Restafval hoort in de restafvalcontainer. Dit is de grijze container. Deze container legen we één keer in de drie weken. Meer informatie over het aanvragen of omwisselen van afvalcontainers.

Woont u in een flat of bovenwoning, dan heeft u geen eigen restafvalcontainer. Gooi al uw restafval in een ondergrondse container. Daarvoor heeft u een containerpas nodig.

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u geld terug van de BSOB als u minder vaak restafval weggooit. Afval scheiden levert geld op.

afval , vuilnis , vuil , grijze container , rest

Wat zijn de voorwaarden?

Wat kost het?

Kijk voor alle kosten op de pagina Afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

Wilt u hulp met afval scheiden of hebt u daar vragen of tips over? Stuur een e-mail: afvaladviseur@oss.nl.