Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Restafval

Omschrijving

Restafval hoort in de restafvalcontainer. Dit is de grijze container. Deze wordt één keer per drie weken geleegd. In februari/maart 2021 wisselen we alle afvalcontainers om. Huishoudens met 1 tot 5 personen krijgen dan een 140L restafvalcontainer. Huishoudens met 6 of meer personen kunnen kiezen voor een 240L container. Hier vindt u alle informatie over afvalcontainers.

Woont u in een flat of bovenwoning, dan heeft u geen eigen restafvalcontainer. U kunt uw afval kwijt in een ondergrondse container. Daarvoor heeft u een containerpas nodig.

afval , grijze container , rest , vuil , vuilnis

Wat zijn de voorwaarden?

Wat kost het?

Kijk voor alle kosten op de pagina Afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

Wilt u hulp met afval scheiden of hebt u daar vragen of tips over? Stuur een e-mail: afvaladviseur@oss.nl.