Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kopie waarmerken

Omschrijving

Een gewaarmerkte kopie is een verklaring dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Welke documenten kunt u laten waarmerken door de gemeente?

De gemeente waarmerkt kopieën van documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

De gemeente waarmerkt géén kopie als er een andere instantie is die een formeel afschrift van het document kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan een diploma, cijferlijst of notariële akte. Hiervoor neemt u contact op met de instantie die het document heeft gemaakt.

Om een kopie te laten waarmerken maakt u een afspraak.

identiteitskaart , paspoort , waarmerken kopie , diploma , kopie conform origineel , gewaarmerkt afschrift , waarmerking afschrift , kopie formeel laten waarmerken , gewaarmerkte kopie identiteitsbewijs , indentiteitsbewijs waarmerken , document waar merken

Wat moet u doen?

  1. maak een afspraak om een kopie te laten waarmerken
  2. neem mee:
    • uw legitimatiebewijs
    • het originele document waarvan u een gewaarmerkte kopie nodig heeft
  3. de ambtenaar van de gemeente maakt tijdens de afspraak een gewaarmerkte kopie. U krijgt deze meteen mee

Wat kost het?

Een gewaarmerkte kopie kost €12,60 (tarief 2022).

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op.