Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Duurzaamheidslening

U kunt bij de gemeente geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit is de Duurzaamheidslening.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening. De lening wordt op basis van annuïteiten afgelost. Het rentepercentage is 3% lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal 0,50% verhoogd met een opslag van 1,10%, 2017).

Stappenplan aanvraag Duurzaamheidslening

 • Alleen bestaande particuliere woningen in de gemeente Oss die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.
 • U moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Bedenk daarbij dat voor een Duurzaamheidslening enkel de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.
 • Let op dat u om een offerte vraagt met daarop de technische specificatie van de maatregel zoals vermeld in het formulier ‘financiële onderbouwing’.
 • Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken en waarbij u nog steeds in aanmerking kunt komen voor een Duurzaamheidslening. De subsidies moeten alleen in mindering worden gebracht op het gevraagde leenbedrag.
 • Als u bovenstaande stappen doorneemt, weet u welke kosten u gaat maken en of u daarvoor een Duurzaamheidslening aan wilt vragen. 

Heeft u nog vragen?

Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij medewerkers van balie Bouwen Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.

Met financiële vragen over een duurzaamheidslening kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon [088] 25 39 400. Kijk ook op www.svn.nl.

Persoonlijk advies

Wat pasat bij uw huis en uw portemonnee? Gaat u voor isolatie, HR++ glas of toch voor zonnepanelen? Om hier achter te komen biedt Brabant Woont Slim vrijblijvend energieaddries. Met de gratis Quickscan krijgt u online inzicht, maar u kunt ook kiezen voor een persoonlijk advies aan huis. Dat is vooral voor VvE's en monumenten een verstandige keuze. Kijk voor meer informatie op: brabantwoontslim.nl/advies

Wat moet u doen?

De lening vraagt u aan bij de gemeente Oss. U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert. Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier. Is uw aanvraag na onze beoordeling akkoord dan kunt u de aanvraag indienen bij het SVn.

Online regelen

Links naar meer informatie


Voorwaarden

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening? U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert.

 • Biomassaketel
  De biomassaketel moet bestemd zijn voor ruimteverwarming en/of de warmtetapvoorziening van de gehele woning. De ketel heeft een vermogen van minder dan 50 kW. Ten aanzien van fijnstof moet de biomassaketel voldoen aan het Activiteitenbesluit.

 • Dakisolatie                                                                           
  Dakisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

 • Gelijkstroompomp en/of –ventilator                                                  
  Bij de aanvraag moet een omschrijving van de gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator worden ingediend, voorzien van het merk en type.

 • Gevelisolatie.                                                                           
  Gevelisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverkleing ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

 • Hoogrendementsglas                                              
  Hoogrendementsbeglazing mag een maximale warmtedoorgangs-coëfficient (U-waarde) hebben van 1,2 W/m²K. Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunnen ook de kozijnen worden vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K. Daarnaast is het mogelijk een themische glasfolie op bestaande (of nieuwe) beglazing te plaatsen om te voldoen aan de gevraagde kwaliteit (maximale U-waarde van 1,2 W/m²K).

 • Hoogrendementsketel                                                                      
  De CV-ketel moet een HR107-label hebben.

 • HRe-ketel of micro-wkk                                                                     
  De HRe-ketel of micro-wkk heeft een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe. Het is bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, heeft een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%.

 • Installatie voor warmte-terugwinsysteem                                          
  De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90%. Voor de warmteterugwinning uit douchewater moet een omschrijving van de unit worden aangeleverd, waarin het merk en type WTW staan.

 • Isolerende deuren, kozijnen en/of panelen                                   
  Tussen het voor- en achterblad van de deur(en) moet isolatiemateriaal aanwezig zijn. De U-waarde van de deur is maximaal 2,0 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

 • Maatwerkadvies

 • Spouwmuurisolatie                                                                          
  De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,3m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 50 mm dik.

 • Vloer- en bodemisolatie                                                                   
  De vloer- en bodemisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 140 mm dik.

 • Vraaggestuurde ventilatie                                                                
  Bij de aanvraag moet een omschrijving van de ventilatie-unit, CO²-sensor en ventilatieschuiven worden ingediend, waarin het merk en type staan vermeld.

 • Warmtepomp                                                                                      
  Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming van een woning zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor de woning. De warmtepomp is niet alleen gericht op actieve koeling. Bij de aanvraag moet een omschrijving van de warmtepomp worden ingediend, waarin het merk en type warmtepomp staan.

 • Waterzijdig inregelen                                                                                                     Bij de aanvraag van de lening moet een offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren worden ingediend. In de offerte moet een omschrijving van de werkzaamheden staan.

 • Zonneboiler                                                                                    
  Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonneboiler worden ingediend, waarin het merk en type zonneboiler staan.

 • Zonnepanelen                                                                                  
  Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type zonnepanelen staan. Als particulier kunt u btw teruggave bij de belastingdienst doen. Dit bedrag moet u in mindering brengen op de investering.

Kosten

Er zijn geen kosten aan het afsluiten van de duurzaamheidslening.