Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Heronderzoek bijstandsuitkering

Omschrijving

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan wil de gemeente regelmatig weten hoe het met u gaat, of we de dienstverlening moeten aanpassen en of we nog iets voor u kunnen doen. Dat noemen we ‘heronderzoek’. Op deze pagina leest u hoe we een heronderzoek doen.

Hoe gaat een heronderzoek?

Voor het heronderzoek neemt de gemeente contact met u op. Hoe vaak dat is, dat is per persoon verschillend. De gemeente wil met een heronderzoek onder andere weten:

  • hoe het met u gaat.
  • of uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, waardoor u meer of minder uitkering krijgt.
  • of u gebruik kunt maken van regelingen van de gemeente.
  • hoe het zoeken van (vrijwilligers) werk gaat en of wij u daarbij kunnen helpen.
  • of u op een andere manier nog hulp of informatie nodig hebt. Bijvoorbeeld over het betalen van rekeningen of het aflossen van schulden.

Na het heronderzoek krijgt u een brief met daarin afspraken die u en de gemeente maakten. Bijvoorbeeld over plan van aanpak voor (vrijwilligers) werk. Bij het volgende heronderzoek bekijken we of de gemaakte afspraken nagekomen zijn.

waarschuwing , wijziging , boete , wijzigingsformulier , mutatie , inlichtingenplicht , herbeoordelen , statusonderzoek , heronderzoeken bijstandsuitkeringen , hercontrole , recht op bijstand , rechtmatigheidstoets bijstand , bijstandsuitkering behouden , veranderingen bij bijstandsuitkering , heronderzoek bijstand

Wat moet u doen?

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. Voor het heronderzoek is het belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen, werk of thuissituatie binnen 5 werkdagen doorgeeft bij de gemeente. U kunt daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken. Hebt u geen wijzigingsformulier meer? Vraag uw consulent om een nieuw formulier. Meer informatie over het doorgeven van wijzigingen leest u op ‘Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatie door’.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.