Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstandsuitkering aanvragen

Omschrijving

De bijstandsuitkering is voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. En ook geen recht hebben op een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering overbrugt u de periode tot u weer betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig hebt.

Wat is een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. De gemeente bepaalt of u recht hebt op een bijstandsuitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van het aantal personen in uw huishouden. Als u met meer mensen in een huis woont, kan dat invloed hebben op uw uitkering. U kunt dan namelijk de kosten delen. Dit heet de kostendelersnorm.

 

zwervers , uitkering , soos , sociale dienst , dakloos , daklozenuitkering , dakloze , geen werk , zwerver , zoektermijn , zwerversuitkering , zwerver uitkering , dakloze uitkering , weinig geld , geen inkomen , uitkering WWB , bijstandsuitkering , bijstand , WWB , uitkering aanvragen , minimum inkomen , aanvraag algemene bijstand , bijstanduitkering , kostendelersnorm , taaleis , intake , intakegesprek , intakegespek inplannen

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of hebt een geldige verblijfvergunning.
 • U woont in de gemeente Oss.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar ontvangt nog geen AOW.
 • U hebt geen inkomen of een heel laag inkomen (minder dan bijstand).
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, huis, auto, boot) mag niet hoger zijn dan € 7.575,00 (alleenstaanden) of € 15.150,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden).
 • Woont u samen of hebt u een gezamenlijk huishouden met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • U hebt geen recht op een andere uitkering.
 • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Bent u jonger dan 27 jaar? Kijk dan ook op Bijstand voor jongeren aanvragen

Wat moet u doen?

Bel ons via telefoonnummer 14 0412. U krijgt een afspraak voor een intakegesprek. Het gesprek is binnen 1 week na uw melding.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Kom dan samen naar het intakegesprek.

Wat brengt u mee naar het intakegesprek?

 • Geldig legitimatiebewijs (ID) van uzelf en van uw partner. Dit mag een kopie zijn.
 • Uw bankpas.
 • Een overzicht van het saldo op de bankrekening van uzelf en uw partner.
 • Een overzicht van het saldo op spaarrekeningen van uzelf, uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar.

Soms hebben wij meer informatie nodig. Dan belt een medewerker van de gemeente u de dag vóór de afspraak om extra informatie te vragen.

Liever een telefonisch intakegesprek?

Dat kan. Geef dit aan bij het maken van uw afspraak. Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u hoe en wanneer u gegevens kunt aanleveren.

Kunt u alvast een voorschot krijgen?

Ja, dat kan als u aan de voorwaarden voldoet. Met dit voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Lees meer op de pagina Voorschot op bijstandsuitkering

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Dit is de wettelijke termijn. Wij streven ernaar om binnen twee weken na de definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.