Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstandsuitkering aanvragen

De bijstandsuitkering is er voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering overbrugt u de periode tot u weer betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig hebt. Op deze pagina leest u wat een bijstandsuitkering is en hoe u die kunt aanvragen.

Wat is een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm. De gemeente bepaalt of u recht hebt op een bijstandsuitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van het aantal personen in uw huishouden. Als u met meer mensen in een huis woont, kunt u de kosten delen en is uw uitkering lager. Meer informatie leest u op de pagina Bedragen bijstandsuitkering, Kostendelersnorm en Bijstand, samenwonen.

Voorwaarden

U kunt bijstand aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont rechtmatig in Nederland.
  • u  bent 18 jaar of ouder.
  • uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) liggen onder de bijstandsgrens. Woont u samen of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • u kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • u doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Bent u jonger dan 27 jaar? Kijk dan ook op Bijstand voor jongeren aanvragen.

Hoe vraagt u een uitkering aan?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. Houd uw legitimatiebewijs (ID) bij de hand om uw burgerservicenummer (BSN) door te geven. De medewerker maakt een afspraak met u voor een intakegesprek met een consulent van Werk en Inkomen. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan komt u samen naar het intakegesprek.

Wat brengt u mee naar het intakegesprek?

  • geldig legitimatiebewijs (ID) van uzelf en van uw partner. Dit mag een kopie zijn.
  • uw bankpas.
  • een overzicht van het saldo op de bankrekening van uzelf en uw partner
  • een overzicht van het saldo op spaarrekeningen van uzelf, uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar

Soms hebben wij meer informatie nodig. Dan belt een medewerker van de gemeente u de dag vóór de afspraak om extra informatie te vragen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss streeft ernaar om binnen twee weken na de definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

aanvraag algemene bijstand , bijstand , bijstandsuitkering , bijstanduitkering , dakloos , dakloze , dakloze uitkering , daklozenuitkering , geen inkomen , geen werk , kostendelersnorm , minimum inkomen , sociale dienst , soos , taaleis , uitkering , uitkering aanvragen , uitkering WWB , weinig geld , WWB , zoektermijn , zwerver , zwerver uitkering , zwervers , zwerversuitkering

Wetgeving