Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzondere bijstand aanvragen

Omschrijving

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u noodzakelijke kosten hebt, die u niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Het kan ook zijn dat uw kind een computer nodig heeft voor school. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

 

BBK , bijzondere bestaans kosten , bestaanskosten , Aanvraag voor aanvullende bijstand , bijstand voor chronisch zieken , tegemoetkoming , categoriale bijstand , woonkostentoeslag , bijdrage in de woonkosten , huursubsidie , huurtoeslag , Financiële bijdrage , gehandicapten , ouderen , bijstand , chronisch zieken , minimum inkomen , laag inkomen , subsidie voor hulp , bijdrage in de kosten , bijzondere kosten , leenbijstand , bijstand lening , financiële ondersteuning , financiële ondersteuning , subsidie , maaltijdvoorziening , sportvereniging , culturele activiteiten , begrafenis , crematie , individuele bijzondere bijstand , sociale alarmering , sportclub , contactlenzen , babyuitzet , bril , sportieve activiteiten , tandarts controle , hoortoestel , pruik , plaswekker , alarmeringsapparatuur , inrichtingskosten , sociale activiteiten , kosten vanwege chronische ziekte of handicap , financi�le ondersteuning

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm;
  • u geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld huis, spaargeld, auto, boot) hebt met een waarde van meer dan € 6.505,00 (alleenstaanden) of € 13.010,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden);
  • de kosten nog niet zijn gemaakt. Als de kosten al gemaakt zijn, wordt de aanvraag om bijzondere bijstand meestal afgewezen. De gemeente kan dan namelijk niet meer beoordelen of de kosten noodzakelijk waren. Neem voor meer informatie contact op via 14 0412. Een medewerker zal uw vragen beantwoorden.

Afhankelijk van uw situatie geeft de gemeente bijzondere bijstand als gift of lening

In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

  • op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
  • u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
  • u hebt de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom;
  • u hebt niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Wat moet u doen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. De medewerker legt uw melding voor een aanvraag vast en maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Het gesprek krijgt u binnen 1 week na uw melding.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Dan komt u samen naar het intakegesprek.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss probeert binnen twee weken na definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.