Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u noodzakelijke kosten hebt, die u niet zelf kunt betalen. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Het kan ook zijn dat uw kind een computer nodig heeft voor school.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • uw inkomen is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm.
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld huis, spaargeld, auto, boot) met een waarde van meer dan € 6.020 (alleenstaanden) of € 12.040 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden).
  • alleen kosten die u nog niet gemaakt hebt, komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. Een aanvraag wordt meestal afgewezen als de kosten al gemaakt zijn. De gemeente kan dan namelijk niet meer beoordelen of de kosten noodzakelijk waren. Neem voor meer informatie contact op via 14 0412. Een medewerker zal uw vragen beantwoorden.

Afhankelijk van uw situatie geeft de gemeente bijzondere bijstand als gift of lening

In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

  • op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen
  • u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt
  • u hebt de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom
  • u hebt niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

Bijzondere bijstand vraagt u bij de gemeente aan. U maakt hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0412.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss probeert binnen twee weken na definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Links naar meer informatie

Contact

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

Aanvraag voor aanvullende bijstand , alarmeringsapparatuur , babyuitzet , BBK , begrafenis , bestaanskosten , bijdrage in de kosten , bijdrage in de woonkosten , bijstand , bijstand lening , bijstand voor chronisch zieken , bijzondere bestaans kosten , bijzondere kosten , bril , categoriale bijstand , chronisch zieken , contactlenzen , crematie , culturele activiteiten , Financiële bijdrage , financiële ondersteuning , financi�le ondersteuning , gehandicapten , hoortoestel , huursubsidie , huurtoeslag , individuele bijzondere bijstand , inrichtingskosten , kosten vanwege chronische ziekte of handicap , laag inkomen , leenbijstand , maaltijdvoorziening , minimum inkomen , ouderen , plaswekker , pruik , sociale activiteiten , sociale alarmering , sportclub , sportieve activiteiten , sportvereniging , subsidie , subsidie voor hulp , tandarts controle , tegemoetkoming , woonkostentoeslag

Wetgeving