Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzondere bijstand aanvragen

Omschrijving

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u noodzakelijke kosten hebt, die u niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Het kan ook zijn dat uw kind een computer nodig heeft voor school. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm;
  • u geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld huis, spaargeld, auto, boot) hebt met een waarde van meer dan € 6.295,00 (alleenstaanden) of € 12.590,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden);
  • de kosten nog niet zijn gemaakt. Als de kosten al gemaakt zijn, wordt de aanvraag om bijzondere bijstand meestal afgewezen. De gemeente kan dan namelijk niet meer beoordelen of de kosten noodzakelijk waren. Neem voor meer informatie contact op via 14 0412. Een medewerker zal uw vragen beantwoorden.

Afhankelijk van uw situatie geeft de gemeente bijzondere bijstand als gift of lening

In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

  • op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
  • u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
  • u hebt de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom;
  • u hebt niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. De medewerker legt uw melding voor een aanvraag vast en maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Het gesprek krijgt u binnen 1 week na uw melding.

Let op: Bent u getrouwd of woont u samen? Dan komt u samen naar het intakegesprek.

financiële ondersteuning , Aanvraag voor aanvullende bijstand , alarmeringsapparatuur , babyuitzet , BBK , begrafenis , bestaanskosten , bijdrage in de kosten , bijdrage in de woonkosten , bijstand , bijstand lening , bijstand voor chronisch zieken , bijzondere bestaans kosten , bijzondere kosten , bril , categoriale bijstand , chronisch zieken , contactlenzen , crematie , culturele activiteiten , Financiële bijdrage , financiële ondersteuning , financi�le ondersteuning , gehandicapten , hoortoestel , huursubsidie , huurtoeslag , individuele bijzondere bijstand , inrichtingskosten , kosten vanwege chronische ziekte of handicap , laag inkomen , leenbijstand , maaltijdvoorziening , minimum inkomen , ouderen , plaswekker , pruik , sociale activiteiten , sociale alarmering , sportclub , sportieve activiteiten , sportvereniging , subsidie , subsidie voor hulp , tandarts controle , tegemoetkoming , woonkostentoeslag

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss probeert binnen twee weken na definitieve aanvraag een beslissing te nemen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.