Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijzondere bijstand aanvragen

Omschrijving

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken? En kunt u deze niet zelf betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of een bewindvoerder. Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Het kan ook zijn dat u woonkosten hebt die voor u te hoog zijn.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse kosten zoals kleding en boodschappen.

BBK , bijzondere bestaans kosten , bestaanskosten , Aanvraag voor aanvullende bijstand , bijstand voor chronisch zieken , tegemoetkoming , categoriale bijstand , woonkostentoeslag , bijdrage in de woonkosten , huursubsidie , huurtoeslag , Financiële bijdrage , gehandicapten , ouderen , bijstand , chronisch zieken , minimum inkomen , laag inkomen , subsidie voor hulp , bijdrage in de kosten , bijzondere kosten , leenbijstand , bijstand lening , financiële ondersteuning , financiële ondersteuning , subsidie , maaltijdvoorziening , sportvereniging , culturele activiteiten , begrafenis , crematie , individuele bijzondere bijstand , sociale alarmering , sportclub , contactlenzen , babyuitzet , bril , sportieve activiteiten , tandarts controle , hoortoestel , pruik , plaswekker , alarmeringsapparatuur , inrichtingskosten , sociale activiteiten , kosten vanwege chronische ziekte of handicap , financi�le ondersteuning

Wat zijn de voorwaarden?

  • u woont in Oss
  • de kosten zijn aantoonbaar nodig en komen onverwacht
  • de kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden
  • u kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen (bijv. door de zorgverzekeraar)
  • u hebt de kosten nog niet gemaakt. Als de kosten al gemaakt zijn, wijzen wij de aanvraag meestal af. Wij kunnen dan namelijk niet meer beoordelen of de kosten nodig waren.

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van:

Twijfelt u of u recht hebt op bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412. Een consulent bekijkt samen met u wat er mogelijk is.

Afhankelijk van uw situatie geeft de gemeente bijzondere bijstand als gift of lening.

Wat moet u doen?

Hebt u al een vast contactpersoon bij team Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Hebt u nog geen contactpersoon? Ga dan naar een spreekuur bij u in de buurt. Een afspraak is niet nodig.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.