Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzondere bijstand aanvragen

Omschrijving

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor dingen die u echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Denk aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoerder. Of dat u door een ziekte extra hoge kosten hebt die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse dingen of vaste lasten, zoals kleding, boodschappen of huur.

BBK , bijzondere bestaans kosten , bestaanskosten , Aanvraag voor aanvullende bijstand , bijstand voor chronisch zieken , tegemoetkoming , categoriale bijstand , woonkostentoeslag , bijdrage in de woonkosten , huursubsidie , huurtoeslag , Financiële bijdrage , gehandicapten , ouderen , bijstand , chronisch zieken , minimum inkomen , laag inkomen , subsidie voor hulp , bijdrage in de kosten , bijzondere kosten , leenbijstand , bijstand lening , financiële ondersteuning , financiële ondersteuning , subsidie , maaltijdvoorziening , sportvereniging , culturele activiteiten , begrafenis , crematie , individuele bijzondere bijstand , sociale alarmering , sportclub , contactlenzen , babyuitzet , bril , sportieve activiteiten , tandarts controle , hoortoestel , pruik , plaswekker , alarmeringsapparatuur , inrichtingskosten , sociale activiteiten , kosten vanwege chronische ziekte of handicap , financi�le ondersteuning

Wat zijn de voorwaarden?

  • u heb een laag inkomen
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.605,00 (alleenstaanden) of € 15.210,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)
  • de kosten zijn nog niet gemaakt. Als de kosten al gemaakt zijn, wijzen wij de aanvraag meestal af. Wij kunnen dan namelijk niet meer beoordelen of de kosten nodig waren.

Twijfelt u of u recht hebt op bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412. Een consulent onderzoekt samen met u wat er mogelijk is.

Afhankelijk van uw situatie geeft de gemeente bijzondere bijstand als gift of lening

In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

  • op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
  • u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
  • u hebt de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom;
  • u hebt niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Wat moet u doen?

Hebt u al een vast contactpersoon bij team Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Hebt u nog geen contactpersoon? Ga dan naar het inloopspreekuur in uw wijk of dorp  

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaar indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.