Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Voorschot op bijstandsuitkering

Omschrijving

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan kunt u misschien een voorschot op uw uitkering krijgen. Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt.

voorschot bijstand aanvragen , voorschot uitkering , voorschot aanvragen , voorschot terugbetalen , hoe lang duurt het voordat ik mijn uitkering krijg

Wat zijn de voorwaarden?

  • u┬ákunt kosten om van te leven, zoals boodschappen, niet betalen
  • u levert alle informatie aan die wij nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen

Wat moet u doen?

Hebt u te weinig geld? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen in de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit? Zeg dit dan tijdens het eerste gesprek met uw consulent. Wij kijken dan of u een voorschot krijgt.

Moet u altijd zelf een voorschot aanvragen?

Nee. Als u een bijstandsuitkering hebt aangevraagd en vier weken na uw aanvraag nog geen besluit van ons hebt ontvangen, dan krijgt u een voorschot. Daarvoor hoeft u niet apart een aanvraag te doen. Het voorschot is minimaal 90% van het voor u geldende bijstandsbedrag. Alleen als er twijfels zijn over uw recht op een uitkering, krijgt u geen voorschot.

Moet u het voorschot terugbetalen?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitbetaling. Krijgt u toch geen bijstandsuitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Kunt u aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen. Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist. De contactgegevens bij de provincie zijn:

Voorzitter van Gedeputeerde Staten

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.