Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Voorschot op bijstandsuitkering

Omschrijving

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan is het mogelijk om een voorschot op uw uitkering te krijgen. Met dit voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt.

voorschot bijstand aanvragen , voorschot uitkering , voorschot aanvragen , voorschot terugbetalen , hoe lang duurt het voordat ik mijn uitkering krijg

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een voorschot bijstandsuitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • u kunt kosten om van te leven, zoals boodschappen, niet betalen
  • u moet alle informatie inleveren die wij nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen

Wat moet u doen?

U bent 27 jaar of ouder

Heeft u te weinig geld? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen in de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit? Zeg dit dan tijdens het eerste gesprek met uw consulent. Wij kijken dan of u een voorschot krijgt.

U bent jonger dan 27 jaar

Als u jonger bent dan 27 jaar geldt eerst een zoektermijn van vier weken. Dat betekent dat u eerst vier weken op zoek gaat naar werk of een opleiding. Pas daarna kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. In de zoektermijn is geen voorschot mogelijk.

Moet ik altijd zelf een voorschot aanvragen?

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? Is deze al vier weken in behandeling en heeft u nog geen besluit van ons ontvangen? Dan krijgt u een voorschot. Daarvoor hoeft u niet apart een aanvraag te doen. Het voorschot is minimaal 90% van het voor u geldende bijstandsbedrag. Alleen als er twijfels zijn over uw recht op een uitkering krijgt u geen voorschot.

Moet ik het voorschot terugbetalen?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan verrekenen wij het voorschot dat u kreeg met uw eerste bijstandsuitbetaling. Krijgt u toch geen bijstandsuitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Kunt u aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen. Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.