Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Kostendelersnorm

Omschrijving

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u met meerdere volwassenen in een huis? Dan passen wij de hoogte van de uitkering daarop aan. U kunt namelijk samen de woonkosten delen. Dat is kort gezegd de kostendelersnorm.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Het aantal mensen van 27 jaar of ouder waarmee u samenwoont, heeft invloed op de hoogte van uw uitkering. Hoe meer mensen, hoe lager uw bijstandsuitkering. Het maakt niet uit waarom u samen een woning deelt, bijvoorbeeld omdat u getrouwd of familie bent. De voordelen van een woning delen, staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt de kostendelersnorm voor álle huishoudens waar meerdere mensen wonen.

Wie telt niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 27 jaar
  • studenten die een studie volgen, die recht geeft op een studiefinanciering (WSF 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer of de kost en inwoning.
  • verhuurders en kostgevers die een zakelijke of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning

Hoe zit het met jongeren tot 27 jaar?

Jongeren tot 27 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18- tot en met 26-jarige berekenen we niet volgens de kostendelersnorm. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont.

Hoe zit het vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd?

Als er mensen in huis wonen met de AOW-leeftijd, dan wordt de hoogte van de uitkering apart uitgerekend. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Maandinkomen 01-01-2024 (exclusief vakantiegeld)

Hieronder ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering per huishoudgrootte.

Bijstandsnorm per persoon,vanaf 21 jaar

tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd

Gehuwd/

samenwonend

Alleenstaande/

alleenstaande ouder

2-persoons huishouden - € 871,17
3-persoons huishouden € 1.510,03 € 755,01
4-persoons huishouden € 1.393,87 € 696,94
5-persoons huishouden € 1.324,18 € 662,09

 

Wat als er bijzondere omstandigheden zijn?

Soms wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Bijvoorbeeld bij tijdelijke opvang of in andere bijzondere situaties. Bespreek dit met uw consulent.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.