Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bedragen bijstandsuitkering

Omschrijving

De Rijksoverheid bepaalt de hoogte van een bijstandsuitkering. Dit heet de bijstandsnorm. Twee keer per jaar past de Rijksoverheid de bijstandsnorm aan. Dit is op 1 januari en op 1 juli. In onderstaand overzicht leest u wat de bijstandsnormen zijn. Deze bedragen zijn in heel Nederland hetzelfde.

Netto maandinkomen 01-01-2024 (exclusief 5% vakantiegeld)

Gezinssamenstelling

vanaf 21 jaar tot aan de

AOW-gerechtigde leeftjd

vanaf de AOW-gerechtigde

leeftijd

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.219,64 € 1.354,47
Gehuwd / samenwonend € 1.742,34 € 1.835,70

 

Ben je 18, 19 of 20? En heb je recht op bijstand?

Dan ontvang je een jongerennorm. Dit is een lager bedrag dan voor personen van 21 jaar en ouder. Dit komt omdat je ouders je tot je 21e jaar financieel moeten ondersteunen. Soms kun je een aanvulling krijgen op je inkomen als je ouders je financieel echt niet kunnen of willen ondersteunen. Je moet dan aantonen dat je niet op je ouders terug kunt vallen.

Kostendelersnorm

De hoogte van de bijstand hangt ook af van het aantal personen van 27 jaar en ouder dat op hetzelfde adres als u woont. Dit noemen wij de kostendelersnorm. Hoe meer personen, hoe lager de uitkering per persoon. Lees meer over de Kostendelersnorm.

bijstandsnorm , bijstandsnormen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.