Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bedragen bijstandsuitkering

Omschrijving

De Rijksoverheid (‘Den Haag’) bepaalt de hoogte van een bijstandsuitkering. Dit heet de bijstandsnorm. Twee keer per jaar past de Rijksoverheid de bijstandsnorm aan. Dit is op 1 januari en op 1 juli. In onderstaand overzicht leest u wat de bijstandsnormen zijn. Deze bedragen zijn in heel Nederland hetzelfde.

Netto maandinkomen 01-07-2019 (exclusief vakantiegeld)

Gezinssamenstelling

vanaf 21 jaar tot aan de

AOW-gerechtigde leeftjd

vanaf de AOW-gerechtigde

leeftijd

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 978,90 € 1.096,33
Gehuwd / samenwonend € 1.398,43 € 1.492,93

Kostendelersnorm

De hoogte van de bijstand hangt ook af van het aantal personen van 21 jaar en ouder dat op hetzelfde adres als u woont. Dit noemen wij de kostendelersnorm. Hoe meer personen, hoe lager de uitkering per persoon. Lees meer over de Kostendelersnorm.

bijstandsnorm , bijstandsnormen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.