Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand en huisbezoek

Omschrijving

Medewerkers van de gemeente kunnen bij u op huisbezoek komen. Bijvoorbeeld om uw situatie te bespreken en zo onze dienstverlening beter op uw wensen of behoeften aan te laten sluiten. Soms doen we een huisbezoek om te controleren of u de juiste uitkering krijgt of om te kijken of uw inschrijving bij de gemeente klopt. In deze tekst leest u meer over hoe een huisbezoek werkt.

Wanneer is een huisbezoek?

Bijna altijd maken we een afspraak met u om op huisbezoek te komen. Soms komen we onaangekondigd bij u langs. Bijvoorbeeld als we u niet konden bereiken en we ons zorgen maken. Het huisbezoek plannen we zoveel mogelijk op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Alleen als het echt niet anders kan, doen we een huisbezoek buiten deze tijden.

Wie doet een huisbezoek?

Meestal doen twee medewerkers van de gemeente een huisbezoek. Zij kunnen zich altijd legitimeren met een speciaal pasje. Daarop staat hun naam en functie. Soms doen we een huisbezoek met iemand van een andere instelling, bijvoorbeeld ONS welzijn. Dat bespreken we altijd van tevoren met u. Vertrouwt u het niet? Bel dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0412 om het te controleren.

Toestemming voor een huisbezoek

Medewerkers vertellen waarom ze bij u op huisbezoek komen. Zij vragen altijd schriftelijk toestemming om binnen te komen. Ook als ze een afspraak hebben gemaakt. Wij komen namelijk in uw persoonlijke levenssfeer en vinden dat wij daar zorgvuldig mee om moeten gaan.

Medewerkers die op huisbezoek gaan om te controleren of uw gegevens kloppen, moeten zich aan strenge afspraken houden. Deze staan in het ‘protocol huisbezoek’. Deze vindt u onder het tabblad ‘Meer informatie’.

Weigeren van een huisbezoek

U mag ‘nee’ zeggen tegen een huisbezoek. Is het huisbezoek om informatie te verzamelen om te controleren of u de juiste uitkering krijgt? Dan kan dit uiteindelijk gevolgen hebben voor uw uitkering of de aanvraag van uw uitkering. Soms heeft dit ook gevolgen voor uw inschrijving bij de gemeente.

Wat gebeurt er tijdens een huisbezoek?

Hoe het huisbezoek verloopt is afhankelijk van de reden van ons bezoek. We kunnen verschillende vragen bespreken, zoals: Hoe is de situatie thuis? Hoe ziet uw omgeving eruit? Hebt u een vraag of probleem waar de gemeente bij kan helpen? Kunt u gebruik maken van voorzieningen van de gemeente? En soms kijken we of de informatie die u ons gaf klopt. Het kan zijn dat we daarvoor samen uw woning bekijken. Wij vragen altijd toestemming om bijvoorbeeld in een kamer te kijken.

Wat gebeurt er na een huisbezoek?

Na het huisbezoek maken de medewerkers een verslag. Hierin staat wat er is besproken en welke afspraken zijn gemaakt. Het helpt ons om een besluit te nemen. Soms hebben we meer informatie nodig. Dit vragen we dan bij u na.

Het verslag van het huisbezoek kunt u altijd opvragen bij de gemeente. Bent u het niet eens met het verslag? Dan kunt u om een aanpassing vragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.