Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Incidentele festiviteit organiseren

Omschrijving

Wilt u als sportvereniging een feestavond organiseren of in uw restaurant een liveband laten optreden dan gelden daar maximale geluidsnormen voor. Als u meer of langer geluid wilt maken dan volgens de exploitatievergunning, dan moet u dit melden als een incidentele festiviteit.

Ligt uw locatie in het centrum van Oss dan mag er maximaal één keer per jaar een overschrijding van de geluidsnormen worden gemeld. Buiten het centrum van Oss mogen inrichtingen vier keer per jaar een melding indienen. Als de melding geaccepteerd wordt ontvangt u een brief.

Regels over sluitingstijden

Voor een openbare inrichting gelden regels voor de sluitingstijd. Op vrijdag- en zaterdagavond mag u niet open zijn na 03:00 uur in de nacht. Op andere dagen mag u niet open zijn na 02:00 uur in de nacht. Als u toch langer open wilt zijn vraagt u hiervoor een ontheffing sluitingstijd en melding incidentele festiviteit aan.

De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben.

sluitingstijd , ontheffing sluitingstijd openbare inrichting , café , live muziek in café , evenement , feest , buurthuis , jubileum , optreden , restaurant , kroeg , discotheek , verlaatje , dorpshuis , live muziek , feestje , incidentele ontheffing openings- en sluitingstijdenadvies , langer open , sportkantine , feest geven , organiseren incidentele festiviteit , toestemming eenmalig evenement , party tent , later sluiten , café , live muziek in café

Wat zijn de voorwaarden?

  • u hoeft geen melding te doen als uw festiviteit op een dag valt die is aangewezen als een collectieve festiviteit
  • de incidentele festiviteit gaat alleen over geluid binnen een gebouw. Als u buiten het gebouw muziek wilt laten horen, dan organiseert u misschien een evenement. Kijk voor meer informatie bij het product evenement organiseren.
  • tijdens de festiviteit moeten ramen en deuren gesloten blijven. Natuurlijk mag een deur wel worden geopend om mensen binnen of buiten te laten.
  • omwonenden moeten minimaal 4 dagen vóór de festiviteit schriftelijk worden geïnformeerd

 

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Een melding incidentele festiviteit is gratis.

Voor het aanvragen van een ontheffing sluitingstijd betaalt u € 112,80.

Meer informatie