Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Evenement organiseren, vergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Bijvoorbeeld een festival, popconcert, jubileumfeest of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een vergunning aan in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Wilt u in de gemeente Oss een evenement organiseren maar weet u nog niet precies hoe alles zal gaan? Vul dan online het formulier 'melden evenementen voor de jaarkalender' in. Op deze kalender staan alle  evenementen die dat jaar plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om evenementen te spreiden in tijd of locatie. Zo kan de beschikbare inzet van de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden afgestemd.  Ook wordt bekeken of er op de aangegeven dag ruimte is en dat er geen soortgelijke plannen zijn.

Om een definitieve aanvraag te doen voor het organiseren van een evenement gebruikt u het digitale aanvraagformulier evenementenvergunning. Dit moet u uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement indienen.

Wegen en materialen

Wilt u wegen afsluiten of wilt u materialen huren van de gemeente dan kunt u dit apart aanvragen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Reclame maken

Wilt u reclame maken voor uw evenement dan zijn daar mogelijkheden voor. Hiervoor kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, een melding indienen.

Tijdelijk schenken alcohol

Behalve de criteria en algemene regels gelden er misschien nog andere wetten en regels voor uw evenement. Zoals de Zondagswet en de Drank- en Horecawet. Voor het schenken van alcohol tijdens het evenement (of buiten de horecagelegenheid) gebruikt u het aanvraagformulier ontheffing art.35. Aan de ontheffing zijn kosten verbonden.

Subsidie

Per jaar stelt de gemeente Oss een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen. Kijk of u aan de voorwaarden voldoet.

Melding klein evenement

In de gemeente Oss kan ook een klein evenement worden gemeld. Bijvoorbeeld een buurtfeest of braderie. Lees de voorwaarden en algemene regels om te weten of u hieraan voldoet.

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

Het handboek moet organisatoren helpen bij het organiseren van veilige evenementen. Het handboek is nog niet af, maar wel te gebruiken.  Diverse gemeenten zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van dit handboek. Het streven is naar uniformiteit in heel Nederland.

Online regelen

Termijn

De aanvraag, inclusief alle bijlagen, voor een evenementenvergunning moet 12 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend. De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen.

Links naar meer informatie


Kosten

Het aanvragen van een evenementenvergunning of klein evenement is gratis.

 

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren vanwege de openbare veiligheid of als niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Voor informatie kijk bij bezwaarschrift indienen.