Zoeken

Evenement organiseren, vergunning

Heeft u plannen om in de gemeente Oss een evenement te organiseren maar u weet nog niet precies hoe alles zal gaan vul dan het formulier 'melden evenementen voor de jaarkalender' in. De gemeente maakt deze kalender met daarop alle vergunningplichtige evenementen die dat jaar plaatsvinden. Zo kan de beschikbare inzet van de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te borgen. Ook wordt bekeken of er op de aangegeven dag ruimte is en dat er geen soortgelijke plannen zijn. Wilt u weten welke activiteiten bekend zijn kijk dan op 'Evenementenkalender 2017'. Deze kalender wordt in april en oktober aangevuld.

Een muziekfestival of popconcert, jaarmarkt of fancy fair mag u niet organiseren zonder evenementenvergunning. Ook als u grote objecten plaatst (meer dan 10m2) of er zijn verkeersmaatregelen nodig dan heeft u een vergunning nodig. Om een definitieve aanvraag te doen voor het organiseren van een evenement gebruikt u het digitale aanvraagformulier evenementenvergunning. 

Behalve de criteria en algemene regels gelden er misschien nog andere wetten en regels voor uw evenement. Zoals de Zondagswet en de Drank- en Horecawet. Voor het schenken van alcohol tijdens het evenement (of buiten de horecagelegenheid) gebruikt u het aanvraagformulier ontheffing art.35.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor een afspraak op het evenementenspreekuur moet u altijd contact opnemen. 

Melding klein evenement

In de gemeente Oss kan ook een klein evenement worden gemeld. Lees de voorwaarden en algemene regels om te weten of u hieraan voldoet.

Online regelen

Termijn

De aanvraag inclusief alle bijlagen voor een evenementenvergunning moet 12 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend. De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen.

Links naar meer informatie


Kosten

Vanaf 1 januari 2017 zijn er geen kosten meer voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Hiermee wil het college bereiken dat organisatoren altijd een evenementenvergunning aanvragen.

De kosten voor een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, € 74,75.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren vanwege de openbare veiligheid of als niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Voor informatie kijk bij bezwaarschrift indienen.