Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Klein evenement, melding

Omschrijving

Wanneer u in de gemeente Oss een evenement wilt organiseren kunt u een melding klein evenement indienen. U moet dan voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op een Klein evenement. Soms zijn er nog andere wetten van toepassing bijvoorbeeld de Zondagswet en de Drank- en Horecawet. Heeft u hier vragen over neem dan vooraf contact op.

Wij willen het meldingsformulier minimaal 2 weken voor de datum van uw activiteit ontvangen. Wij laten u binnen 10 werkdagen weten of uw melding is geaccepteerd. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden die genoemd zijn.  Kijk dan bij het product evenement organiseren, vergunning voor aanvullende informatie.

buurtfeest , kofferbakverkoop , optocht , straatfeest

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden klein evenement

 • bij het evenement zijn maximaal 250 personen tegelijk aanwezig. Dit geldt niet voor een optocht
 • het evenement vindt plaats op 1 dag tussen 07.00 en 01.00 uur in de aansluitende nacht
 • achtergrondmuziek mag op zondag t/m donderdag tussen 08.00 en 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 08.00-24.00 uur
 • er blijft altijd een doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar voor de hulpdiensten
 • u zet tijdens het evenement alleen kleine objecten neer met een totaaloppervlakte van maximaal 10 m2. Een voorbeeld hiervan is een partytent (3x3 meter) of een springkussen
 • het evenement is niet op een stroomweg of gebiedsontsluitingsweg. In bijlage I van de Algemene Plaatselijke Verordening staat welke wegen dit zijn.
 • Als het evenement op een weg plaatsvindt mag die niet worden gebruikt voor openbaar busvervoer

 Algemene regels klein evenement:

 • u moet de acceptatiebrief tijdens het evenement kunnen laten zien als een ambtenaar in functie daarom vraagt (gemeente, brandweer of politie)
 • u moet de buurt vooraf informeren over uw evenement
 • bij een barbecue moet u voor geschikte en goedgekeurde brandblusmiddelen zorgen
 • u moet de straat en directe omgeving schoonhouden en schoonmaken na afloop van het evenement. Als u dit niet doet maakt de gemeente Oss op uw kosten (organisator) schoon
 • is het evenement in een gebouw? Dan moet dit gebouw voldoen aan de brandveiligheidsregels van het Bouwbesluit
 • Een tent moet voldoen aan de regels van de Brandbeveiligingsverordening Oss 2009
 • er wordt geen sterk alcoholische drank geschonken. Wilt u zwak alcoholische dranken verstrekken tijdens het kleine evenement? Dan moet u daarvoor een ontheffing drank- en horecawet hebben. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier bij Ontheffing artikel 35.
 • kijk op ggdhartvanbrabant hoe u eten en drinken hygiënisch opslaat
 • u zorgt voor voldoende brandblusmiddelen
 • u gebruikt geen brandbare versiering en aankleding

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Een melding 'klein evenement' is gratis.

Meer informatie