Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Klein evenement, melding

Omschrijving

Iedereen heeft zich te houden aan de huidige regels en richtlijnen. Deze richtlijnen leest u op de website van het RIVM. De belangrijkste regel voor evenementen en bijeenkomsten is dat iedereen van 18 jaar of ouder onderling 1,5 meter afstand houdt.

Wanneer u in de gemeente Oss wat wilt organiseren kunt u een melding klein evenement indienen. U moet dan voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor een klein evenement. Soms zijn er nog andere wetten van toepassing bijvoorbeeld de Zondagswet en de Drank- en Horecawet. Heeft u hier vragen over neem dan vooraf contact op.

Wij willen het meldingsformulier minimaal 2 weken voor de datum van uw activiteit ontvangen. Wij laten u binnen 10 werkdagen weten of uw melding is geaccepteerd. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een klein evenement? Kijk dan bij het product evenement organiseren, vergunning voor aanvullende informatie.

buurtfeest , kofferbakverkoop , optocht , straatfeest

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden klein evenement

 • er zijn maximaal 250 personen tegelijk aanwezig. Dit geldt niet voor een optocht
 • het evenement vindt plaats op 1 dag tussen 07.00 en 01.00 uur in de aansluitende nacht
 • achtergrondmuziek mag op zondag t/m donderdag tussen 08.00 en 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 08.00-24.00 uur
 • er blijft altijd een doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar voor de hulpdiensten
 • u zet tijdens het evenement alleen kleine objecten neer met een totaaloppervlakte van maximaal 10 m2. Een voorbeeld hiervan is een partytent (3x3 meter) of een springkussen
 • het evenement is niet op een stroomweg of gebiedsontsluitingsweg. In bijlage I van de Algemene Plaatselijke Verordening staat welke wegen dit zijn.
 • als het evenement op een weg plaatsvindt mag die niet worden gebruikt voor openbaar busvervoer
 • verklaren dat er hygiëne-maatregelen worden genomen en dat de afstand van 1,5 meter tot andere personen wordt gehanteerd

 Algemene regels klein evenement:

 • de acceptatiebrief moet u tijdens het evenement kunnen laten zien als een ambtenaar in functie daarom vraagt (gemeente, brandweer of politie)
 • informeer de buurt vooraf over het eventement wat u organiseert
 • bij een barbecue moet u voor geschikte en goedgekeurde brandblusmiddelen zorgen
 • u zorgt altijd dat er geschikte en goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig zijn.
 • u gebruikt geen brandbare versiering en aankleding.
 • de straat en directe omgeving worden schoongemaakt na afloop van het evenement. Wanneer de gemeente dit moet doen dan zijn de kosten voor de organisatie/organisator.
 • is het evenement in een gebouw? Dan moet dit gebouw voldoen aan de brandveiligheidsregels van het Bouwbesluit
 • een tent moet voldoen aan de regels van de Brandbeveiligingsverordening
 • bij een klein evenement is het niet toegestaan om sterk alcoholische drank te schenken. Wilt u zwak alcoholische dranken verstrekken tijdens het kleine evenement? Dan moet u daarvoor een ontheffing drank- en horecawet hebben. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier bij Ontheffing artikel 35.
 • kijk op ggdhartvanbrabant hoe u eten en drinken hygiënisch opslaat.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Het melden van een klein evenement is gratis.

Meer informatie