Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie evenement

Omschrijving

Per jaar stelt de gemeente Oss een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen. De behandeling van de schriftelijk in te dienen aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Voldoet uw evenement aan de voorwaarden die de gemeente stelt in het Evenementenbeleid dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt alleen vooraf subsidie aanvragen.

Wat willen we van u weten

  • Voor wie wilt u de subsidie aanvragen (vermeld nummer KvK en juiste contactgegevens).
  • Omschrijf kort wat u wilt organiseren en waarom u in aanmerking denkt te komen voor subsidie.
  • Hoeveel subsidie verwacht u van ons.
  • Stuur een begroting mee van de geraamde inkomsten en uitgaven voor het evenement.

 

bijdrage , geld , subsidie , subsilie , tegemoetkoming

Hoe lang duurt het?

De aanvraag moet u minimaal 13 weken voor aanvang van het evenement toesturen aan het College van B&W, Postbus 5, 5340 BA  Oss. Of mail de aanvraag naar gemeente@oss.nl.

Meer informatie