Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Gebruik openbare ruimte (plaatsen steiger, container etc.)

Omschrijving

Wanneer u gebruik wilt maken van de openbare ruimte (weg, stoep, berm of groenstrook) omdat u bijvoorbeeld een container of steiger wilt plaatsen dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.
Is een totale wegafsluiting nodig? Dan doet u een aanvraag voor het afsluiten van de openbare weg.

container , schaftkeet , keet , steiger , bouwkeet , puin , Mobiele kraan , bouwmateriaal , bouwafval , openbare weg , wegafsluiting , dixie , vuilcontainer , stijger , hoogwerker , bouwhekken , hekwerk , afzetten straat , gebruik parkeerplaats , telekraan , opslagcontainer , rijplaten , afsluiting weg , verbouwcontainer , afvalbak , afvalcontainer , slopen , verbouwen , wegafzetting , verbouwing , grofvuilcontainer , openbare plaats , steigerbouw , objectvergunning , steigervergunning , containervergunning , afzetcontainer , hoogwerk , bouwcontainer , steiger op de stoep , container op straat , huis schilderen , wegblokkade , hijskraan

Wat zijn de voorwaarden?

  • u dient de melding uiterlijk 2 weken vóór plaatsing in
  • het formulier is volledig ingevuld
  • eén aanvraag per locatie (meerdere locaties = meerdere aanvragen)
  • u voegt een duidelijke locatietekening bijvoegen (bovenaanzicht, A4 of A3)
  • bij het plaatsen van objecten in de openbare ruimte moet altijd gebruik worden gemaakt van rijplaten (ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte)
  • u moet de buurt (en naastgelegen panden) informeren over de plaatsing en de werkzaamheden
  • schade die wordt veroorzaakt aan de openbare ruimte, moet altijd te worden gemeld bij de gemeente Oss
  • bij een totale wegafsluiting moet u ook het digitale formulier "Afsluiting Openbare weg" invullen. U moet bij deze aanvraag een duidelijke plattegrondtekening toevoegen. Geef op deze tekening aan waar u de weg wilt zetten en welke omleiding u in gedachten heeft
  • zijn er meer verkeersmaatregelen nodig? Dan kunt u daarvoor materiaal huren. Daar vindt u hier meer informatie over
  • de afdeling Handhaving houdt toezicht op de werkzaamheden

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Aan het gebruik van de openbare ruimte zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.