Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Omschrijving

Er zijn twee mogelijkheden om Nederlander te worden:

 • Via na­tu­ra­li­sa­tie. U dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die nog niet zo lang in Ne­der­land zijn.
 • Via op­tie. U ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die al lan­ger in Ne­der­land ver­blij­ven.
verklaring nationaliteit , optie verklaring , naturalisatie , Antillen , medeopteren , meervoudig verzoek

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor naturalisatie en voor optie zijn landelijk.

Goed om te weten: de gemeente kijkt altijd of u een strafblad heeft. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag.

Wat moet u doen?

Bel de gemeente om een afspraak te maken. U hoort dan welke documenten voor uw aanvraag nodig zijn.

Wat kost het?

Kosten naturalisatie 2022

 • Het bedrag voor een aanvraag voor u alleen is €945,00.
 • Voor een meervoudige aanvraag (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag €1.206,00.
 • Is uw status staatloos of vluchteling? Dan betaalt u €703,00 voor uw aanvraag.
 • Is uw status staatloos of vluchteling? Voor een meervoudige aanvraag (voor een echtpaar of geregistreerde partner) is het bedrag dan €965,00.
 • Voor een minderjarig kind die deelt in de aanvraag van de ouder(s), is het bedrag € 139,00.

Uw status staat op de voorkant van uw verblijfsvergunning (type I, II, III, IV of V).

Kosten optie 2022

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is €200,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag €342,00.
 • Voor een minderjarig kind die mee-opteert met de ouder(s), is het bedrag €22,00.

 In bepaalde gevallen kunt u vrijgesteld worden van deze kosten. Vraag naar de mogelijkheden.

Hoe lang duurt het?

Bij een naturalisatieverzoek beslist de IND. De behandeling van uw naturalisatieverzoek duurt ongeveer één jaar. Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De behandeling van uw optieverzoek duurt ongeveer 13 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit?

 • U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw naturalisatieverzoek bij de IND.
 • U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw optieverzoek bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.