Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Omschrijving

Voor woonboten is in de gemeente Oss een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar. De gemeente Oss beheert twee vaste ligplaatsen in het Burgemeester Delenkanaal nabij de kern Macharen. Deze zijn momenteel verhuurd en deze plaatsen komen pas vrij als de huur van een van deze plaatsen beƫindigd wordt.
Daarnaast zijn er enkele ligplaatsen in de Maas en de Maasarmen bij Lithoijen en Lith. Deze vallen echter onder beheer van Rijkswaterstaat.
Wilt u een ligplaats voor een woonboot of met een woonboot aanleggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig van de gemeente Oss of van Rijkswaterstaat.
Heeft u een plaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

woonschip , vergunning ligplaats woonboot , aanmeren , woonschepen , woonark , woonbootvergunning , woonboot vergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Wat moet u doen?

Om een ligplaatsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • gegevens over het vaartuig
  • gegevens over de afmeerlocatie
  • gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, Beheer Openbare Ruimte.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met ons.