Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Sluitingstijden horeca, vergunning

Wanneer eigenaren van een horecabedrijf langer willen open blijven dan in de exploitatievergunning is aangegeven dan kunnen zij dit door een wijzing van deze exploitatievergunning aanvragen.

Willen ze een nachtvergunning aanvragen dan dient er een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.

Is er eenmalig een ontheffing nodig dan kan dit geregeld worden. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier 'incidentele festiviteit' onder het tabblad 'Aanvragen'.

Wat moet u doen?

Om een vergunning aan te vragen om langer open te mogen zijn, geeft u door:

  • om welk soort bedrijf het gaat
  • hoe groot het bedrijf is
  • om welke de locatie het gaat
  • wie de beheerder of bedrijfsleider is
  • wie de eigenaar is

Online regelen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

afwijking sluitingsuur , café , caf� , Club , disco , nachtcafé , nachtcaf� , nachtkroeg , openbare inrichting , restaurant , sluitingstijd , sluitingsuur

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.