Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Sluitingstijden horeca, vergunning

Omschrijving

Wilt u als eigenaar van een horecabedrijf langer open blijven dan in de exploitatievergunning is aangegeven? Dan vraagt u een wijzing van deze exploitatievergunning aan.

Wilt u een nachtvergunning aanvragen? Dan vraagt u een nieuwe exploitatievergunning aan.

Wilt u eenmalig langer open blijven? Vraag dan een ontheffing aan met het aanvraagformulier 'incidentele festiviteit'.

café , nachtcafé , disco , sluitingsuur , restaurant , Club , sluitingstijd , nachtkroeg , openbare inrichting , afwijking sluitingsuur , café , nachtcafé

Wat moet u doen?

Om een vergunning aan te vragen om langer open te mogen zijn, geeft u door:

  • om welk soort bedrijf het gaat
  • hoe groot het bedrijf is
  • om welke de locatie het gaat
  • wie de beheerder of bedrijfsleider is
  • wie de eigenaar is

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.