Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Taaleis

Omschrijving

De Wet taaleis is onderdeel van de participatiewet en geldt voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of krijgen.

Spreekt u de Nederlandse taal, dan kunt u meedoen in de Nederlandse samenleving. U hebt kansen op betaald werk en u kunt meepraten in uw buurt of op school. De taaleis vraagt van iedere bijstandsgerechtigde om Nederlands te begrijpen, spreken, lezen en schrijven op het niveau van het einde van de basisschool (niveau 1F).

nederlands leren , wet taaleis , nederlands in de uitkering , taaleis in de uitkering , bijstand en taal , uitkering en taal

Wat zijn de voorwaarden?

De taaleis geldt voor iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt of aanvraagt, én

  • geen 8 jaar scholing in Nederland heeft gehad, of
  • geen inburgeringsdiploma heeft, of
  • geen ander document heeft waaruit blijkt dat hij of zij de taal voldoende kent.

Er zijn uitzonderingen:

  • als u een inburgeringscursus of een taalcursus volgt bent u al bezig met het leren van de Nederlandse taal
  • als u bijvoorbeeld moeite hebt met leren of een ontheffing hebt voor de Wet inburgering

Wat moet u doen?

Bij uw aanvraag voor bijstand of de tussentijdse beoordelingen van uw bijstand laat u de consulent zien dat u aan de taaleis voldoet. Dit kan door uw inburgeringsdiploma mee te nemen of door een ander onderwijsdocument mee te nemen. Hebt u in Nederland op de basisschool gezeten? Dan hoeft u niets mee te nemen.

Wanneer u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende kent, meldt de consulent u aan voor een taaltoets. De taaltoets meet uw Nederlandse taalniveau. U doet een aantal toetsen bij een onderwijsinstelling. Daarna kijken we of u de taal voldoende kent. Als dat niet zo is, dan gaat u een taalcursus volgen. Deze cursus is verplicht. De gemeente betaalt de cursus.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.