Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Ceremonie bij naturalisatie

Omschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen¬†

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

naturalisatie , nederlanderschap , aannemen Nederlandse nationaliteit , nederlander worden , verkrijgen van het nederlanderschap , naturalisatieceremonie , ceremonie naturalisatie , bijeenkomst naturalisatie , nederlandse nationaliteit krijgen , belofte nederlanderschap

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Wat moet u doen?

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Hoe lang duurt het?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.