Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Ceremonie bij naturalisatie

Omschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander willen worden. U kunt Nederlander worden door de naturalisatie- of de optieprocedure.

De naturalisatieceremonie is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

In deze laatste stap

  • legt u de Verklaring van Verbondenheid af.
  • krijgt u het besluit van Nederlanderschap uitgereikt.

Na deze laatste stap in het proces van naturalisatie heeft u de Nederlandse nationaliteit. Deelname is verplicht voor iedereen die Nederlander willen worden.

 

naturalisatie , nederlanderschap , aannemen Nederlandse nationaliteit , nederlander worden , verkrijgen van het nederlanderschap , naturalisatieceremonie , ceremonie naturalisatie , bijeenkomst naturalisatie , nederlandse nationaliteit krijgen , belofte nederlanderschap

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt een uitnodiging voor de ceremonie als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Wat moet u doen?

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie. U krijgt hiervoor automatisch een uitnodiging. In deze uitnodiging staat aanvullende informatie die van belang is voor de ceremonie.

Hoe lang duurt het?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 2 weken voor de ceremonie.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.