Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Regenwater en afvalwater apart afvoeren

Omschrijving

Veel schoon regenwater gaat naar het riool. In de rioolwaterzuivering wordt het onnodig gezuiverd. Beter is het om regenwater en afvalwater apart af te voeren: het vervuilde water gaat naar de rioolwaterzuivering en het schone regenwater blijft daar waar het valt, stroomt naar een vijver of zakt weg in de bodem om verdroging te voorkomen.

De gemeente geeft gratis advies om uw regenpijp af te koppelen van het riool. Zo komt het water terug in de bodem en draagt het bij aan een beter duurzaam watersysteem.

hemelwater , regen

Wat moet u doen?

Drie manieren om uw regenpijp af te koppen van het riool:

1. Maak een bocht aan de regenpijp zodat het regenwater de tuin in loopt

Graaf de regenpijp iets uit, zodat u er goed bij kunt. De buis die in de grond zit, sluit u met een deksel af. Onderaan de regenpijp plaatst u de bocht. Onder de regenpijp kunt u een 'afkoppelsteen' plaatsen. Een uitsparing in de steen zorgt ervoor dat de onderkant van de regenpijp blijft zitten zonder extra bevestigingsmateriaal.

2. Laat het regenwater via een grindbed de bodem in lopen

U kunt kiezen het regenwater bovengronds of ondergronds naar het grindbed te leiden. Om inspoeling van grond te voorkomen, moet het grind omhullen met worteldoek.

3. Sluit de regenpijp aan op een regenton

Sluit de regenpijp aan op een regenton, zodat het regenwater kunt gebruiken voor allerlei nuttige zaken. Bijvoorbeeld als extra water voor de bloemen, of om uw auto te wassen.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.